in English
 
 
Inkluusio - Arvot, politiikka ja toiminta

Muutoksen taustalta löytyy inklusiivinen ideologia koulutuksen arvoissa, politiikassa ja toiminnassa. Inkluusio-sana viittaa mukaan ottamiseen ja mukaan kuulumiseen, jossa keskeistä on yhteiskunnassa ja yhteiskunnan eri instituutioissa kaikkien jäsenten osallisuus ja osallistuminen. Taustalla on vahva ajatus tasa-arvosta, joka on ollut Suomen koulutuspolitiikan kulmakivenä vuosikymmeniä. Inkluusion nimissä voidaan perustella moninaisia päätöksiä kuitenkaan määrittelemättä tarkkaan mitä päätöksellä halutaan tehdä, sillä yhtä yhteisesti hyväksyttyä määritelmää inkluusiolle ei ole (Avramidis & Norwich, 2002). Inkluusio voidaan nähdä hyvin laajasti jopa globaalina tasa-arvon, hyväksymisen ja kestävän kehityksen prosessina (vrt. Booth 2011). Toisaalta inkluusiolla tarkoitetaan Bartonin mukaan asennetta erilaisten ihmisten hyväksymiseen, tasa-arvoon ja syrjinnän estämiseen, ei vain sitä, mihin yksittäinen oppilas sijoitetaan koulussa (Barton 1999). Vaikka kyse on aina asenteista, niin konkreettisesti inkluusio edellyttää myös muutoksia (erityis-)opetuksen järjestelyihin ja luonnollisesti myös opetustoimen ohjaukseen. Kasvatus- ja opetustyön keskeinen ohjausjärjestelmä liittyy noreihin (kuten lainsäädäntö ja opetussuunnitelma), resursseihin (valtionavut kunnille kuntien resurssien suuntaaminen) ja informaatioon. Suomessa on tehty lainsäädännöllisiä muutoksia liittyen inklusiivisiin elementteihin. Tästä yhtenä esimerkkinä perusopetuksessa korostettu jokaisen lapsen oikeutta käydä koulua lähikoulussa, jolloin erilliset erityiskoulut tulevat tästä näkökulmasta tarpeettomiksi.


Hanke toteutuu Kasvatustieteiden laitoksella, erityispedagogiikan oppiaineessa ja sitä johtaa dosentti, yliopistotutkija Päivi Pihlaja

Asiasana:
Tagit:


20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto