Samat tehtävät, eri tulokset? – Suomen ja ruotsin kirjoittamisen taito testitulosten valossa

Sari Ahola, Sari Ohranen, Tuija Hirvelä, Reeta Neittaanmäki

Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus

sari.ahola _arvaa_ jyu.fi, sari.ohranen _arvaa_ jyu.fi, tuija.hirvela _arvaa_ jyu.fi, reeta.m.neittaanmaki _arvaa_ jyu.fi

 

Esityksessä tarkastelemme Yleisten kielitutkintojen suomen ja ruotsin kielen keskitason (taitotasot 3 ja 4) tutkinnon kirjoittamisen osakoetta. Osakoe koostuu kolmesta kirjoittamisen tehtävästä, jotka edustavat eri tekstilajeja ja tekstin funktioita. Yleisissä kielitutkinnoissa kirjoittamisen taitoa määritellään tekstin hallinnan ja sosiolingvististen taitojen kautta ja kirjoittamisen tehtävissä arvioidaan taitoa kirjoittaa jokapäiväiseen elämään liittyviä tekstejä.

Kirjoittamisen taitoa mitattiin samoilla tehtävillä (viesti, palaute/valitus ja mielipide) suomen tutkinnoissa syksyllä 2011 (N=1205) ja elokuussa 2013 (N=1524) sekä ruotsin tutkinnoissa syksyllä 2011 (N=112) ja keväällä 2013 (N=213). Esityksen aineisto koostuu osallistujien tehtävistä saamista tehtäväkohtaisista taitotasoarvioista sekä kirjoittamisen kokonaistaitotasoarvioista. Esityksessä pohdimme, mikä merkitys tehtäväkohtaisten tulosten perusteella tehtävän tekstilajilla, tekstin funktiolla ja aihepiirillä on kirjoittamisen osakokeesta suoriutumiselle. Tämän lisäksi tarkastelemme, miten näiden kahden tutkintokielen kirjoittamisen osakokeen tulokset eroavat toisistaan. Analysoimme tuloksia ja kirjoittamisen taitoa myös taustamuuttujien kautta (mm. äidinkieli, kohdekielen opiskelu ja käyttö), koska osallistujien taustat molemmissa tutkintokielissä ovat varsin heterogeenisiä. Pääosa suomen ja ruotsin keskitason tutkintoihin osallistuvista on eri kulttuureista tulevia maahanmuuttajia, joiden tavanomaisin syy osallistua tutkintoon on kielitaidon osoittaminen kansalaisuuden hakemista varten. Heidän lisäkseen ruotsin kielen tutkintoon osallistuu myös suomen kansalaisia, joiden syyt osallistua kielitutkintoon taas liittyvät yleensä työelämän vaatimuksiin.

Keywords: writing, language assessment

 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto