Vanhat ainekset, uudet reseptit: tulevaisuuden dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus

Koollekutsujat: Hannele Dufva, Mari Aro, Riikka Alanen

Venäläiseen viime vuosisadan alkupuolen tutkimusperinteeseen nojaavat teoriat – sosiokulttuurisuus, dialogisuus ja toiminnan teoria – on pantu merkille jo laajalti kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksessa, ja tutkimusta on runsaasti olemassa. Mitä uutta siis tarvittaisiin – josko mitään – vai ovatko teoriat jo aikansa eläneitä? Onko kielen dialoginen ja sosiokulttuurinen teoria jo luotu, vai vieläkö sillä on ratkaisemattomia kysymyksiä? Millaisia uusia näkökulmia näihin teorioihin perustuva kielen ja kielen oppimisen tutkimus tarvitsisi? Miten voi näihin teorioihin perustuva metodiikka? Mitkä asiat kaipaavat vielä hiomista ja missä kysymyksissä tulisi rohkeasti ottaa seuraava askel? Millaisiin tutkimuskohteisiin teoriat erityisesti soveltuvat? Puheenvuoroissa käsitellään dialogisen ja sosiokulttuurisen mielen ja kielen teoretisoinnin, kielentutkimuksen sekä kielen oppimisen ja opettamisen tulevaisuuden näkymiä – tai niiden nykyhetkeä ja siitä kumpuavia mahdollisuuksia. Lisämausteena voivat esim. toiminnan teoriat ja hajautetun kognition teoria. Toivotamme tervetulleiksi erilaisia teoreettisia ja empiirisiä kysymyksiä pohtivat esitelmät.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto