Dialogisuus kohtaa hajautetun kognition: kielen ja oppimisen peruskysymysten äärellä

Hannele Dufva
Jyväskylän yliopisto, Kielten laitos
hannele.dufva _arvaa_ jyu.fi

Esitelmässäni tuon esiin venäläisen, sosiokulttuurisesti ja dialogisesti orientoituneen perinteen suhteen tämänhetkiseen keskusteluun hajautetusta kognitiosta ja vuorovaikutustoiminnasta (interactivity). Keskustelen näiden teorioiden yhteensopivuudesta - tai sopimattomuudesta - ja mietin millaisen pohjan niiden yhdistäminen luo kielen oppimisen teoretisoinnille. Viime vuosien keskustelussa perinteisiä käsityksiä kielestä on haastettu moneltakin taholta. Dialogisesta näkökulmasta katsottuna kieli on heteroglossinen ilmiö, jonka käyttöä ja oppimista säätelevät sekä yhtenäistävät että hajauttavat voimat. Eräs tapa yrittää kuvata tätä kielen varioivaa ja muuttuvaa luonnetta on puhua monimuotoisista ja tilanteisista kielellisistä resursseista, jotka ovat tarjolla oppijoille eri yhteyksissä. Omassa tutkimuksessamme olemmekin puhuneet oppimisesta kielellisten resurssien kierrättämisenä (Dufva et al 2011). Tässä esitelmässä nostan erityisesti esiin jäljittelyn eräänä keskeisenä kierrättämisen keinona ja analysoin tätä prosessia yllämainittujen viitekehysten antamin työkaluin.

 

Lähteet:

Dufva, H., Aro M., Suni M. & Salo O.-P. 2011. Onko kieltä olemassa? Teoreettinen kielitiede, soveltava kielitiede ja kielen oppimisen tutkimus. AFinLA-e publication 3 (2011). 22-34. Saatavissa: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4454/4261

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto