Johdattavan ilmauksen kysymys ja väite sekä kuvatila television haastattelu-uutisissa

Leena Immonen
Helsingin yliopisto

Haastattelu-uutinen on televisio-instituution konventionaalistunut teksti(laji). Siinä  uutistoimittaja selostaa uutistapahtumaa kuvan avulla ja johdattelee haastateltavan kuvatilaan puhumaan. Kuvatila on televisioruudussa näkyvä tila, johon kuvan lisäksi sijoittuvat myös selostus tai käännettyjen ohjelmien tekstitys.

Haastattelu-uutisen reportaasiosuus alkaa säännöllisesti jaksolla, jossa toimittaja selostaa kuvan esittämää uutistamisen arvoista tapahtumaa tai tilannetta. Selostettu jakso päättyy yleensä kohtaukseen, jossa uutistoimittaja johdattelee haastattelun alkamaan. Tätä toimittajan käyttämään erityistä puheenvuoro kutsun johdattavaksi ilmaukseksi. Johdattavan ilmauksen sisältämä kohtaus osoittautuu koko haastattelu-uutistekstin yhdeksi leikkauspisteeksi: siihen päättyy selostettu jakso, ja puheenvuoro siirtyy haastateltavalle.

Haastattelu-uutinen tarvitsee johdattelevaa kohtausta ja johdattavaa ilmausta niin uutisen jäsentymiseksi kuin televisiouutisia silmäilevän katsojan huomion vangitsemiseksi. Miten verbaalinen ja visuaalinen kieli toimivat yhdessä luodessaan merkitystä ja vangitessaan katsojan huomion?

Tässä esitelmässä tarkastelen johdattavassa ilmauksessa esiintyviä modaalisia lausetyyppejä: kysymystä ja väitettä. Huomion kohteena on myös se kuvatila, mihin kysymys ja väite liittyvät.

Lähtökohtanani on systeemis-funktionaalinen (SF) kielioppiteoria (Halliday & Matthiessen 2004; Halliday 1978) ja siihen perustuva visuaalisen suunnittelun kielioppi (Kress & van Leeuwen 2006).

 

Avainsanat: johdattava ilmaus, lausetyypit, kuvatila

 

Lähteet

Halliday, M. A. K. & Matthiessen, Cristian M. I. M. 2004. An introduction to functional grammar. 3rd Ed. London: Edward Arnold.

Halliday, M. A. K. 1978. Language as social semiotic. London: Edward Arnold.

Kress, Günter & Theo van Leeuwen 1999/2006. Reading images. The grammar of visual design. London: Routledge.

 
 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto