Kieli-ideologioita huumorilla: parodioita saamen kielestä ja sen käyttäjistä Märät Säpikkäät/Njuoska Bittut -komediaohjelmassa

Sari Pietikäinen
Jyväskylän yliopisto
sari.p.pietikainen _arvaa_ jyu.fi

Maantieteellisestä tai kulttuurisesta periferiasta nouseva populaarikulttuuri tarjoaa näkyvän paikan perinteisten kieleen ja identiteettiin liittyvien käsitysten irvailuille (Heller 2011, Pietikäinen 2013). Esimerkiksi Yle TV2:n esittämä Märät Säpikkäät/Njuoska bittut – saamelaiskomediasarja haastaa huumorin voimalla katsojaa pohtimaan saamelaisuuteen liittyviä stereotypioita ja kieli-ideologioita.  Yksi sarjan toistuva elementti on lyhyet parodiat saamenmaassa tutuista hahmoista (mm. turisti, kaupunkilainen, supersaamelainen), joiden avulla nauretaan etnolingvistisille kategorioille ja raja-aidoille.  Tässä esitelmässä tarkastelen muutamaa tällaista parodiaa diskurssintutkimuksen näkökulmasta käsin, ja keskustelen erityisesti kieli-ideologisista käsityksistä liittyen saamen käyttöön ja käyttäjiin: kuka saa, kuka voi ja kenen pitää käyttää saamea.

 

Avainsanat: kieli-ideologiat, saamen kielet, huumori, parodia, televisio

 

Lähteet

Heller, M. 2011. Paths to post-nationalism. A critical etnograhpy of language and identity.

Pietikäinen, S. tulossa 2014. Circulation of indigenous Sámi resources across media spaces: a rhizomatic discourse approach. Teoksessa  J. Androutsopoulos (ed.) Mediatisation and sociolinguistic change.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto