Kökköenglantia vai supisuomeako? Millaisia kieliä tulevaisuuden kielenkäyttäjä tarvitsee?

Koollekutsuja: Niina Hynninen
Tukholman yliopisto
niina.hynninen _arvaa_ english.su.se

Tässä työpajassa kuullaan tutkimuksellisia näkökulmia eri kielten käytöstä yliopisto- ja työmaailmassa. Työpajan alustuksissa puhujat nostavat esiin omasta tutkimuksestaan kumpuvia kielenkäytön kysymyksiä ja ajatuksia siitä, millaisia kieliä ja millaista kielitaitoa tulevaisuuden kielenkäyttäjä tarvitsee. Alustuksissa pohditaan yhtä lailla monikielisyyden kysymyksiä kuin myös lisääntyneen englannin kielen käytön seurauksia. Eri kieliä tarkastellaan kielenkäyttäjien kokemusten pohjalta sekä kielipolitiikan näkökulmasta. Koska sekä yliopisto- että työmaailmassa englannin kielen käyttö ennen kaikkea lingua francana on yleistynyt huimasti, tämä näkyy myös työpajan alustuksissa. Monet puhujista lähestyvät kielenkäytön kysymyksiä juuri englanti lingua francana (ELF) tutkimuksen kautta. ELF-tutkimus on nostanut esiin monia kielen osaamiseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksissa on korostettu etenkin vuorovaikutuksen toimivuuden tärkeyttä, ja muun muassa virheen käsitettä ja äidinkielisen ja ei-äidinkielisen puhujan suhdetta on lähestytty uusista näkökulmista. Työpaja pyrkii siis herättämään keskustelua sekä eri kielten asemasta tulevaisuuden kielenkäyttäjän repertoaarissa että siitä, millaiselle kielitaidolle on tarvetta.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto