Englanti työkielenä: so what?

Anne Kankaanranta, Leena Louhiala-Salminen
Aalto University School of Business
anne.kankaanranta _arvaa_ aalto.fi

Nykyisessä globaalissa yritysympäristössä englannin käyttöä työkielenä pidetään useimmiten itsestään selvyytenä. Englanti on se kieli, joka valitaan monikansallisten yritysten konsernikieleksi ja jota käytetään, kun töitä tehdään muiden kuin suomenkielisten kanssa. Harvemmin kuitenkaan pohditaan sitä, mitä tällainen tilanne oikeastaan tarkoittaa kansainvälisesti toimivan bisnesammattilaisen viestintäosaamiselle.  Millaista kieli- ja viestintätaitoa hän tarvitsee tulevaisuudessa työssään, jota EK:n Oivallus-hankkeen loppuraportissa verrataan jazz-improvisaatioon (http://www.ek.fi/ek/fi/index.php)?

Työpajassa kerromme tutkimuksistamme, joissa on selvitetty erityisesti englannin käyttöä monikansallisissa yrityksissä ja näkemyksiä tehokkaasta viestinnästä globaalissa liiketoimintaympäristössä.  Keskitymme englannin rooliin työkielenä yrityksen arkipäivässä: toisaalta käsittelemme englantia yrityksen ’virallisena’ konsernikielenä ja toisaalta osana kansainvälisesti toimivan bisnesammattilaisen professionaalista kompetenssia. Pohdimme mitä nämä erilaiset roolit merkitsevät käsitteelle ’englanti’ – millaisesta englannista on oikeastaan kysymys? Mihin yrityksissä tarvitaan standardienglantia ja missä sitä käytetään? Vai tarvitaanko sitä mihinkään? Entä milloin käytössä on ELF, English Lingua Franca – tai tarkemmin ottaen BELF (English as Business Lingua Franca; see Louhiala-Salminen et al. 2005)? Tarkastelemme lähemmin, millaista on tehokkaaksi mielletty BELF-viestintä sitä käyttävien bisnesammattilaisten mielestä ja miten se eroaa ’standardienglannista’. Lisäksi esittelemme, miten BELF nivoutuu keskeiseksi komponentiksi kansainvälisen bisnesammattilaisen viestintäkompetenssia (Louhiala-Salminen & Kankaanranta, 2011).

Lopuksi vertailemme ’konsernienglantia’ ja BELFiä ja pohdimme vastauksia niiden käyttötilanteita koskeviin kysymyksiin.

 

Lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto (2011). Oivallus-hankkeen loppuraportti. http://www.ek.fi/ek/fi/index.php

Louhiala-Salminen, L. & Kankaanranta, A. (2011). Professional Communication in a Global Business Context: The Notion of Global Communicative Competence. IEEE Transactions on Professional Communication, Special issue on Professional Communication in Global Contexts, 54(3) September, 244-262.

Louhiala-Salminen, L., Charles, M. & Kankaanranta, A. (2005). English as a lingua franca in Nordic corporate mergers: Two case companies. English for Specific Purposes. Special issue: English as a lingua franca international business contexts, C. Nickerson (Ed.), 24, 401-421.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto