Haasteita ja onnistumisia – suomalaisen insinöörin ajan myötä rakentuva viestintärepertuaari

Tiina Räisänen
Jyväskylän yliopisto
tiina.t.raisanen _arvaa_ gmail.com

Englannin rooli työelämän lingua francana on kiistaton. Useat tutkimukset ovat tuoneet arvokasta tietoa siitä, millaista englannin kieltä työelämässä tarvitaan ja miten työntekijät englannin käytön kokevat (esim. Louhiala-Salminen, Charles & Kankaanranta 2005; Alatalo 2006; Virkkula 2008; Louhiala-Salminen & Kankaanranta 2011). Työntekijän siirryttyä koulutuksen konteksteista globaaliin työelämään kohdatut kielenkäyttöön liittyvät haasteet erityisesti lingua franca –tilanteissa voivat yllättää – oma työ pitäisi hoitaa englannin kielellä, mutta kiinalaisen kollegan aksentista ei saa mitään selvää eikä kasvokkaisviestinnässä voikaan käyttää koko repertuaariaan, jolloin eleet ja muut semioottiset resurssit nousevat tärkeään rooliin (Räisänen tulossa 2013). Lisäksi joutuu miettimään miten ratkaista ongelmia tai kommunikoida eri kulttuuritaustoista tulevien ammattilaisten kanssa tietokonevälitteisessä viestinnässä. Tässä esitelmässä valaisen väitöskirjani tuloksia (Räisänen tulossa 2013) ja pohdin niitä siitä näkökulmasta, mitä tulevaisuuden työelämän kielenkäyttäjiä valmentavassa koulutuksessa tulisi ottaa huomioon.

 

Keywords: English as a lingua franca, repertoire, longitudinal study, sociolinguistics

 

Lähteet

Alatalo, P. 2006. Directive functions in intra-corporate cross-border e-mail discourse.

Louhiala-Salminen, L., M. Charles & A. Kankaanranta. 2005. English as a lingua franca in Nordic corporate mergers: two case companies. English for Specific Purposes 24, 401–421.

Louhiala-Salminen, L. & A. Kankaanranta. 2011. Professional communication in a global business context: the notion of global communicative competence. Professional Communication 54(3), 244–262.

Virkkula, T. 2008. Työntekijöiden kokemuksia englannista yritysmaailman yhteisenä kielenä. Teoksessa S. Leppänen, T. Nikula & L. Kääntä (eds.) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. 382-420.

Räisänen, T. Tulossa 2013. Professional Communicative Repertoires and Trajectories of Socialization into Global Working Life. Jyväskylä Studies in Humanities.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto