Vuorovaikutteiset piirteet suomeksi ja englanniksi pidetyissä luennoissa

Jaana Suviniitty
Aalto-yliopiston Kielikeskus
jaana.suviniitty _arvaa_ aalto.fi

Yliopistojen kansainvälistyminen tarkoittaa yleensä opetuksen muuttumista englanninkieliseksi. Tämä on aiheuttanut keskustelua siitä, miten opiskelijat ja luennoitsijat tilanteeseen sopeutuvat ja miten se vaikuttaa luentotilanteen vuorovaikutteisuuteen. Monet tutkimukset (Airey, 2009; Ljosland, 2010; Hellekjaer, 2010; Björkman, 2008). antavat käsityksen, että vuorovaikutteisuutta esiintyy enemmän luennoilla, jotka pidetään sekä luennoitsijan että opiskelijan äidinkielellä.

Englanninkielistä maisteriohjelmaa koskeva tapaustutkimukseni (Suviniitty, 2012) osoittaa kuitenkin, että vuorovaikutteisia piirteitä on enemmän juuri englanniksi pidetyissä luennoissa. Jopa sama luennoitsija oli vähemmän vuorovaikutteinen äidinkielellään kuin englanniksi. Myös opiskelijat vaikuttivat aktiivisemmilta englanniksi pidetyillä luennoilla. Onko kyse kielestä, puhetyylistä vai opiskelijaryhmästä? Saako englanti suomalaisenkin vuorovaikutteisemmaksi? Pohtikaamme näitä seikkoja työpajan puitteissa.

 

Avainsanat: vuorovaikutteisuus, englanti lingua francana, kansainvälistyminen

 

Lähteet

Airey, J. 2009. Science, Language and Literacy.

Björkman, B. 2008. 'So where we are': Spoken lingua franca English at a Swedish technical university. English Today 24 (2), 11–17.

Hellekjaer, G. 2010. Language Matters: Assessing Lecture Comprehension in Norwegian English-medium Higher Education, in Dalton-Puffer, C., Nikula, T. and Smit, U. Language use in Language and Content Integrated Learning (CLIL).

Ljosland, Ragnhild. 2010. Teaching Through English: Monolingual Policy Meets Multilingual Practice. Hermes 45, September 2010. p. 99-113.

Suviniitty, J. 2012. Lectures in English as a Lingua Franca – Interactional Features.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto