Maallikkokääntämisen ja -tulkkauksen konteksteja ja käytänteitä

Koollekutsujat: Leena Kolehmainen & Esa Penttilä, Nina Pilke

CROSSLING (https://wiki.uef.fi/display/CROSSLING/CROSSLING), BiLingCo (http://www.uva.fi/fi/research/groups/management/bilingo/)

Joensuulaisen CROSSLING-tutkimusverkoston ja vaasalaisen BiLingCo-tutkijatiimin yhteistyönä järjestämässä työpajassa kielten ja kääntämisen tutkijat tarkastelevat esitelmissään ei-ammattimaisen kääntämisen ja tulkkauksen konteksteja, käytänteitä ja ilmiöitä useista eri näkökulmista. Mukana on sekä teoreettista pohdintaa että empiirisiä analyyseja erilaisista tilanteista ja ympäristöistä, joissa kielten ja kulttuurien välisen kommunikaation keskeisiä toimijoita ovat muut kuin kääntäjiksi ja tulkeiksi kouluttautuneet ammattilaiset. Ilmiötä tarkastellaan niin monikielisten arkikeskustelujen kuin myös erilaisten julkisten organisaatioiden ja työelämän institutionaalistuneiden käytänteiden kannalta. Lisääntyneen maahanmuuton myötä mm. perinteisesti yksikielistä yhtenäiskulttuuria edustanut koulu näyttäytyy nykyään yhä enenevässä määrin monikieliseltä risteykseltä, jossa viestintää toteutetaan monikielisesti. Maahanmuuttoon liityvät haasteet näkyvät myös mm. haastatteluaineiston keruussa, jossa tutkijat nykyään joutuvat toisinaan turvautumaan erilaisiin maallikkokääntäjiin ja -tulkkeihin. Työpajan esitelmissä tarkastellaan myös niin kääntäjän ammattikuvan historiallista kehitystä kuin maallikkokääntämistä sotatilanteissa, joissa tulkkeina ja kääntäjinä voivat joutua toimimaan yhtä hyvin lapset kuin aikuiset. Esitelmien teoreettiset viitekehykset vaihtelevat ja tarjoavat näin erilaisia näkökulmia maallikkokääntämisen ja -tulkkauksen moniulotteiseen kenttään, joka näyttäisi laajenevan ja muuttavan tulevaisuuden kielenkäyttöä.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto