Suomalaisten sotaorpojen auttamistalkoot: maallikot kummikirjeiden kääntäjinä

Anne Männikkö
Turun yliopisto
anne.mannikko _arvaa_ utu.fi

Esitelmäni käsittelee ulkomaisen sotakummikirjeenvaihdon kääntämistä Suomessa vuosina 1940-1958. Suomalaisten sotaorpojen tai heidän äitiensä lähettämiä ja vastaanottamia kirjeitä käännettiin tuolloin talkoovoimin. Näihin talkoisiin osallistuivat monenlaiset eri maallikkoryhmät. Esitelmäkutsua siteeraten voin todeta, että kyseessä olivat monia eri ikä-, ammatti- ja yhteiskuntaryhmiä edustaneet ”monikieliset puhujat, jotka […] toimivat kääntäjinä […] erilaisissa arjen, institutionaalisen tai ei-institutionaalisen vuorovaikutuksen konteksteissa.” Tässä tapauksessa on kyse pikemminkin ei-institutionaalisesta vuorovaikutuksesta ja nimenomaan arjen käännösteksteistä.

Esitykseni tavoitteena on kuvata em. kirjeenvaihdon kääntämiseen osallistuneita moninaisia maallikkojen ryhmiä ja niiden toimintaa tähänastisen tutkimustyöni esiin tuomien tulosten ja konkreettisten tapausesimerkkien valossa. Tavoitteenani on myös kertoa tämän käännöstoiminnan tuloksista suhteessa käännöstoimintaa organisoineen instituution asettamiin tavoitteisiin (käännösten lukumäärä ja laatu) ja havainnollistaa tuloksia mm. autenttisten kohdetekstien samoin kuin autenttisten lähde- ja kohdetekstien muodostamien kirjeparien avulla.

 

Keywords: kääntäminen, kirjeet, sotaorvot, kansainvälinen apu

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto