Suomen prosodian variaation tutkimuksesta

Tommi Nieminen, Tommi Kurki, Hamid Behravan
Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Turun yliopisto
tomkur _arvaa_ utu.fi

Viime vuosikymmeninä on Suomessa tehty paljon tutkimuksia, joissa on käsitelty puhuttua kieltä ja sen variaatiota. Merkillepantavaa on kuitenkin, ettei prosodian variaatiota ole tutkittu kuin yksittäisissä tutkimuksissa. 1.8.2013 käynnistynyt Koneen säätiön rahoittama hankkeemme Suomen prosodian alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu paneutuu nimenomaan prosodian ja sen vaihtelun ongelmaan.

Tärkeitä taustakysymyksiä hankkeellemme ovat: Miksi suomesta jo kerätyt laajat puheaineistot eivät prosodian variaation tutkimuksen tarpeisiin riitä? Millaisia aineistoja niiden rinnalle olisi  luotava? Miten näitä aineistoja olisi kustannustehokkainta luoda? Hankkeen tarkoitus on myös pyrkiä kehittämään uudenlaisia, joukkoistukseen ja ”uuteen internetiin” (Web 2.0) perustuvia keruutapoja.

Esittelemme posterissamme tutkimushankkeemme taustaa – mitä suomen prosodiasta ja sen vaihtelusta jo tiedetään –, keruu- ja tutkimusmenetelmiä sekä tulevaisuuden visioita.

 

Asiasanat:  suomen kieli, prosodia, kielen variaatio, puhekorpus, talkoistaminen

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto