Maahanmuuttajat vieraan kielen oppijoina opettajan näkökulmasta: monikielisen oppilaan kielirepertuaarin tunnistaminen ja hyödyntäminen vieraan kielen oppitunnilla

Anne Pitkänen-Huhta, Katja Mäntylä
Jyväskylän yliopisto / Kielten laitos
anne.pitkanen-huhta _arvaa_ jyu.fi, katja.mantyla _arvaa_ jyu.fi

Maahanmuuttajien kohdemaan kielen oppimista on tutkittu melko paljon, mutta heidän vieraan kielen oppimisestaan on hyvin vähän tutkimusta edes sellaisissa maissa, joissa maahanmuutolla on pitkät perinteet. Monikulttuurisuus ja –kielisyys Suomessa on melko tuore asia, mutta maahanmuuttajaoppilaiden määrä kasvaa koko ajan tasaisesti. Vuonna 2009 peruskoulua kävi 19 240 oppilasta (3,6%), joiden äidinkieli oli joku muu kuin suomi, ruotsi, suomalainen viittomakieli, saami tai romani.  Suurimmat maahanmuuttajakielet kaikkiaan 120 Suomessa puhutun kotikielen joukossa ovat venäjä, viro ja somali.

Koulussa kieliä käsitellään usein kielikohtaisesti omalla oppitunnillaan ja oppilaiden olemassaoleva kielellinen repertuaari ja resurssit jäävät hyödyntämättä. Maahanmuuttajaoppilailla kuitenkin on lähtökohtaisesti useampi kieli hallussaan, mutta tämä kielellinen repertuaari, heidän äidinkielensä ja muut osaamansa toiset tai vieraat kielet jätetään usein huomiotta ja hyödyntämättä koulun kielen opetuksessa. Siinä missä enemmistö oppilaista lähestyy uuden vieraan kielen oppimista melko yksikielisistä  kielikäytänteistä, maahanmuuttajaoppilaan kielellinen arki on monisyisempi ja monikielisempi.

Tässä esityksessä tarkastelemme opettajien näkemyksiä maahanmuuttajaoppilaiden kielellisistä resursseista ja niiden haasteista ja eduista koulun kielenopetuksessa. Esitys perustuu Jyväs-seudun opettajille tehtyyn pilottikyselyyn ja on osa laajempaa alkamassa olevaa projektia, joka tarkastelee englannin oppimista vieraana kielenä monikielisessä luokkahuoneessa.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto