Twiittaamalla kielenoppijasta (kieli)yhteisön jäseneksi?

Heidi Vaarala
Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus
heidi.vaarala _arvaa_ jyu.fi

Kun kielenoppija (-käyttäjä) opiskelee toista kieltä, ongelmaksi saattaa muodostua se, ettei kieltä pääse käyttämään ennen kuin hallitsee sitä ”riittävästi”. Kahdenväliseen vuorovaikutukseen kielitaito saattaakin riittää, ja tällaisen vuorovaikutuksen harjoittelemiseen oppitunneilla panostetaan paljon. Mutta entä sitten, kun kielenoppija joutuukin tilanteisiin, joissa hänen pitäisi osallistua monenkeskiseen keskusteluun tai jopa osallistua yhteisön toimintaan kielitaidollaan, joka on vasta kehittymässä?

Tässä esitelmässä käsittelen suomi toisena kielenä –oppijoiden mikroblogeja/  mobiiliblogeja (Twitter.com), jotka on postattu Jyväskylän yliopiston kielikeskuksessa pidettyjen tekstinymmärtämisen kurssien (B1 – B2) aikana. Tarkasteltavat kurssit järjestettiin keväällä 2012 ja keväällä 2013. Twiittejä kertyi kahdelta kurssilta noin tuhat. Esitelmässä pohdin sitä, miten twiitit mahdollistavat suomen kielen oppijan osallistumisen opetukseen, opiskelijayhteisön toimintaan, johonkin häntä kiinnostavaan yhteisöön ja mahdollisesti jopa laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan.

Aiemmin kielenoppimisessa huomio kiinnittyi yksilön taitoihin, nykyään ollaan kiinnostuneempia siitä, miten oppijasta tulee kielen käyttäjä ja miten hän osallistuu oppimiseensa aktiivisena toimijana. Osallistumisen kulttuurissa (participatory culture) opiskelijoilla on matala kynnys tuottaa materiaalia, jakaa sitä muille sekä toimia asiantuntijana yhteisössä. He myös uskovat siihen, että heidän osallistumisellaan on merkitystä ja he haluavat olla yhteydessä muihin. Yksilön taidot nähdään myös eri näkökulmasta, ne ovat digitaalisia tekstitaitoja – eivät vain lukemisen ja kirjoittamisen taitoja.

 

Keywords: suomi toisena kielenä, mikroblogit (twiitit), osallistumisen kulttuuri, kieliyhteisö

 

Lähteet:

Borau, K., Ullrich, C., Feng, J. & Shen, R. 2009. Microblogging for Language Learning: Using Twitter to Train Communicative and Cultural Competence. Teoksessa M. Spaniol et al. (toim.) ICWL 2009. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Jalkanen,  J. & Vaarala, H. 2012. From teaching to learning: hybrid spaces and emerging practices in a second language learning course. Gothenburg: EuroCALL 2012. (konferenssiesitelmä)

Jenkins, H. 2011. Confronting the challenges of Participatory Culture. Media Education for the 21st Century. MIT Press.

Litola, K. 2013. Twitter ja tablettitietokone opiskelun välineinä suomi toisena kielenä –korkeakouluopetuksessa. Pro gradu –työ. Jyväskylä: Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto