Onko uutisgenre muuttumassa?

Päivi Valtonen
Turun yliopisto
paivi.valtonen _arvaa_ turku.fi

Uutinen on vanhin ja yleisin journalistinen genre, jolla on hyvin vakiintunut skemaattinen rakenne ja tapa käsitellä uutisoitavia asioita (Bell 1991; van Dijk 1988: 49–59, 178–179; Mäntynen 2006). Tarkastelen tässä esitelmässä, onko päivälehden uutinen muuttumassa, mistä muutos voi johtua ja mitä seurauksia sillä voi olla. Esitelmän lähtökohtana on väitöskirjassani esittämäni havainto, että päivälehden uutinen on nykyään yhä useammin narratiivinen ja osin subjektiivinenkin (Valtonen 2012: 304–305) perinteisen tärkeysjärjestysskeeman ja objektiivisuuteen pyrkivän tiedonvälityksen sijaan.

Esitelmän aineistona on tapausesimerkkejä päivälehtien uutisista ja väitöskirjani fokusryhmäkeskusteluun osallistuneiden uutistoimittajien näkemyksiä uutisesta ja sen narratiivisuudesta (Valtonen 2012). Kärki eli aloitustapa on uutisen olennainen genrepiirre, koska uutiselle ominaisen skeeman mukaisesti kärjessä esitetään uutisarvoisin ja tärkein asia (van Dijk 1988: 53; White 1997: 111). Siksi keskityn päivälehtien uutisesimerkkien analyysissä uutisten kärkeen eli otsikkoon ja ensimmäiseen kappaleeseen. Analyysin pohjana ovat väitöskirjassani esitetyt kielitieteelliset havainnot uutisen kärjestä funktionaalisena jaksona, johon sovellan lauseen kenttäkuvausta.

 

Asiasanat: uutisgenre, narratiivisuus, uutisen skeema

 

Lähteet

Bell, A. 1991. The language of news media. Oxford: Blackwell. 

van Dijk, T. A. 1988. News as discourse. New Jersey: Erlbaum.

Mäntynen, A. 2006. Näkökulmia tekstin ja tekstilajien rakenteeseen. Teoksessa A. Mäntynen, S. Shore & A. Solin (toim.) Genre – tekstilaji. Tietolipas 213. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 42–71.  

Valtonen, P. 2012. Abiturientti uutistoimittajana. Tekstilajin taju ja uutisen tuottaminen äidinkielen tekstitaidon kokeessa. Turku: Turun yliopisto.

White, P. 1997. Death, disruption and the moral order: the narrative impulse in mass-media ’hard news’ reporting. Teoksessa F. Christie & J. R. Martin (toim.) Genre and institutions. Social processes of the workplace and school. Lontoo: Cassell, 101–133.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto