VIRSU-työpaja

Koollekutsuja Pirkko Muikku-Werner

VIRSU-verkosto (Suomalais-ugrilaiset kielet kohdekielinä) jatkaa sukukielten oppimisen ja opettamisen saloihin paneutumista. Tämänkertaisen työpajan aiheena ovat muun muassa syntyperäisten ja ei-syntyperäisten  suomenpuhujien  väliset erot heidän ilmaistessaan modaalisuutta.  Katsaus kainun kielen revitalisointiin ohjaa kiinnostuksemme Norjaan ja sen kielitilanteeseen. Ruotsin yhteydessä käsiteltävänä ovat ruotsinkielisten suomenoppijoiden kommunikaatioverbit.

Neljä esitelmää  pureutuu eri näkökulmista reseptiiviseen monikielisyyteen: miten hyvin lähisukukielten (viro – suomi) puhujat ymmärtävät toisiaan äidinkielensä pohjalta?  Huomio kiinnittyy yhtäältä suulliseen vuorovaikutukseen, toisaalta kirjoitettuun tekstiin.

Viisitoistavuotiaan VIRSUn on syytä suunnata kohti entistä kunnianhimoisempia tavoitteita, joten työpajassa on tarkoitus keskustella myös sen tulevaisuudesta. Erityisesti muiden kuin suomalaisten ja virolaisten houkuttaminen mukaan VIRSUn toimintaan olisi tärkeää.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto