Kainun kieli ja kulttuuri kahdessa lastentarhassa Pohjois-Norjassa – kielellistä revitalisointia ja vähemmistökulttuurin välitystä

Leena Niiranen
Tromssan yliopisto
leena.niiranen _arvaa_ uit.no

Norjan kveenivähemmistö tunnustettiin kansalliseksi vähemmistöksi Norjassa 1999, kun Norja ratifioi Euroopan neuvoston vähemmistösopimuksen. Sopimus takaa vähemmistöille oikeuden säilyttää, uudistaa ja kehittää ryhmäidentiteettiään ja säilyttää kielensä ja kulttuurinsa. Kveenin tai kainun kieli sai vähemmistökielen aseman Norjassa 2005. Kainun kieltä opetetaan jonkin verran koulussa sekä erilaisilla lyhyillä kursseilla, joita Kainun instituutti järjestää, ja sitä voi myös opiskella Tromssan yliopistossa. Kielen opetuksen aloittaminen jo lastentarhaikäisille on kuitenkin revitalisoinnin kannalta todettu tehokkaimmaksi menetelmäksi (Hilton & Hale 2001). Tässä esitelmässä pohdin kainun revitalisoinnin edellytyksiä lastentarhassa. Pohdinta perustuu kahdessa lastentarhassa tekemiini haastatteluihin. Analysoin revitalisaation mahdollisuuksia  Yrjö Engeströmin (1987) sosiaalisen oppimisen mallin eli ns.  toiminnan teorian avulla. Tämän mallin avulla analysoin mitä erilaisia osallistujia kuuluu revitalisaation muodostamaan toimintasysteemiin. Jo aikaisemmat tutkimukset ovat todenneet, että revitalisaatio on prosessi, joka edellyttää momimutkaista toimitamallia ja jonka tulokset ovat kiinni monesta eri tekijästä (Todal 2007). Haastattelujen perusteella analysoin, miten eri toimijat kuten lastentarhan työntekijät, lasten vanhemmat ja kunnan opetustoimen hallinnossa työskentelevät analysoivat revitalisaatiota ja sen mahdollisuuksia näissä pohjoisnorjalaisissa lastentarhoissa.

 

Lähteet

Engeström, Y. (1987): Learning by expanding : an activity-theoretical approach to developmental research. Helsinki : Orienta-Konsultit.

Hilton, L. & Hale, Ken 2001 (red.): The Green Book of Language Revitalization in Practice, San Diego: Academic Press.

Todal, J. (2007): Samisk språk i Svahken Sijte : sørsamisk vitalisering gjennom barnehage og skule. Guovdageaidnu : Sámi Instituhtta

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto