Avoimet työpaikat observatoriolla

Havaitsevan tähtitieteen yliopistotutkijan tehtävä

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. 


Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa fysiikan ja tähtitieteen laitoksella Tuorlan observatoriossa on haettavana havaitsevan tähtitieteen yliopistotutkijan tehtävä. Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.8.2017 alkaen tai muuna sovittuna ajankohtana.

Tehtävän kuvaus

Tehtävään haetaan intohimoista tähtitieteen tutkijaa, joka vahvistaa Tuorlan observatorion nykyisiä tutkimuksen painopistealoja, joita ovat supernovat, gammapurkaukset, neutronitähdet ja sekä tähtien massaiset että supermassiiviset mustat aukot. Valittavan tutkijan oletetaan osallistuvan tähtitieteen ja fysiikan opetukseen perus-syventävillä tasoilla. Lisäksi tutkijan oletetaan ohjaavan perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita.

Vaatimukset

Menestyksekkäältä hakijalta edellytetään tohtorin tutkinto tähtitieteessä, fysiikassa tai muulta vastaavalta alalta. Lisäksi edellytetään osoitettua kykyä havaitsevan tähtitieteen alan tutkimuksessa ja kokemusta opettamisesta. Kokemus kansainvälisten suurten havaintolaitteiden, kuten Euroopan eteläisen observatorion (ESO) ja/tai Euroopan avaruusjärjestön (ESA) tarjoamat havaintolaitteistot, hyödyntämisestä katsotaan eduksi. Lisäksi edellytetään kykyä hankkia ulkopuolista tutkimusrahoitusta. Hakijoiden ansioita arvioitaessa painotetaan erityisesti kokemusta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä ja kansainvälisistä tutkimushankkeista.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä. http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/strategia-ja-arvot/Documents/turun-yliopiston-johtosaanto.pdf

Palkka ja sopimus

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 5 – 7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 865,30 – 3 851,33 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakeminen

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.3.2017 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella, joka aukeaa tehtävän hakuilmoituksesta sivulta www.utu.fi/avoimet.

Hakemukseen tulee liittää:

  • Akateeminen portfolio (http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/yliopisto-tyonantajana/Sivut/Akateeminen-portfolio.aspx)
  • CV
  • Julkaisuluettelo
  • Lyhyt tutkimussuunnitelma (< 5 sivua)
  • Tutkintotodistukset
  • Hakijoiden tulee järjestää vähintään kaksi suosituskirjettä, jotka kirjeiden kirjoittaja lähettää suoraan Sanna Rannolle (sposti: sanna.ranto(a)utu.fi, tai osoitteeseen: Sanna Ranto, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, 20014 Turun yliopisto)

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä voi kysyä Tuorlan observatorion johtaja professori Juri Poutaselta (juri.poutanen(a)utu.fi, puh. +358 400 640684), tähtitieteen professori Seppo Mattilalta (seppo.mattila(a)utu.fi, +358 2 333 8299)  tai laitoksen johtaja professori Petriina Paturilta (petriina.paturi(a)utu.fi, puh. 02 333 5676).

Hakuprosessista lisätietoja voi kysyä korkeakoulusihteeri Sanna Rannolta (sanna.ranto(a)utu.fi, puh. 02 333 5646).

Tuorlan observatorio on osa Turun yliopiston Fysiikan ja tähtitieteen laitosta. Tuorlan observatorio yhdessä samoissa tiloissa toimivan Suomen ESO-keskuksen kanssa muodostavat Suomen suurimman tähtitieteen tutkimuskeskittymän, jossa työskentelee kolme professoria, noin 20 muuta opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsentä ja lukuisia jatko-opiskelijoita. Observatorion tämän hetkiset tutkimuksen painopistealueet ovat korkeaenerginen astrofysiikka, supernovat ja gammapurkaukset, mustat aukot ja neutronitähdet, röntgenkaksoistähdet, aktiiviset galaksit, suuren mittakaavan rakenteet ja aurinkokunnan fysiikka. Tuorlan observatorion henkilökunta on kansainvälistä kuten myös monet sen jatko-opiskelijoista (http://www.astro.utu.fi).

Fysiikan ja tähtitieteen laitos (www.utu.fi/physics) on noin sadan hengen työyhteisö. Laitoksen tutkimuksen painopistealat ovat materiaalien tutkimus, teoreettinen kvanttifysiikka ja tähtitiede ja avaruusfysiikka.

 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto