Cyrin Sanomat 2/2014
​Puheenvuoro

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Cyri - lasten, nuorten ja koko perheen hyvinvoinnin tutkijoiden aarreaitta

Turun lapsi- ja nuoristutkimuskeskus Cyrissä on monitieteisen tutkimuksen mahdollistavan aineiston lisäksi ainutlaatuista myös monitieteinen tutkijaryhmä: mukana on 30 tutkijaa Turun alueen yliopistoista ja korkeakouluista. Mikäli haluat liittyä joukkoon, ota yhteyttä. >>

HKA-osatutkimus: Hajuaisti ja ruokamieltymykset

Hajuaisti ja ruokamieltymykset -osatutkimuksen tavoitteena on lisätä tietämystä siitä, millainen merkitys hajuaistimuksilla on ruokamieltymyksiin ja ruuan kulutukseen. Tutkimme myös hajuaistimusten yhteyttä halukkuuteen kokeilla uusia ruokia. Lue lisää>>

Cyrin ohjausryhmä 1.4.2014 alkaen

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Cyrin ohjausryhmä koostuu puheenjohtajasta sekä edustajista kaikista jäsenkorkeakouluista, Turun kaupungilta ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. Ohjausryhmän kokoonpano>>

Cyrin toimintakertomus 2013 ilmestynyt

  • Vuonna 2013 kehitettiin edelleen Cyrin sähköistä datapankkia saattamalla loppuun lastenneuvolatietojen siirto vuosilta 2008-2012 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Cyrin tietokantaan. Tarkoituksena on, että tutkimusaineistot palvelevat laajaa käyttäjäkuntaa, eivät vain tiedemaailmaa, vaan myös esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja opetussektoria sekä kunnallista lasten ja nuorten parissa tehtävää tutkimus- ja kehittämistyötä.
  • Osallistuva nuori-kyselytutkimuksen aineiston tallennus saatettiin loppuun ja tuloksia purettiin viidessä pilottikunnassa toteutetuissa Osallisuuden työpajoissa. 
  • Hyvän kasvun avaimet –tutkimuksessa käynnistyi 5-vuotisseuranta. 
  • Keväällä aloitettiin NordForsk-rahoittteinen (2013-2014) yhteispohjoismaisen kouluruokailuhanke ProMeal. 

Toimintakertomukset löytyvät Cyrin verkkosivuilta www.utu.fi/cyri

Kirja: Isän kokemus, yksi kirjoittajista Marko Lähteenmäki

Tuoreessa Isän kokemus kirjassa tarkastellaan eri taustoista tulevien ja eri-ikäisten isien kokemuksia siitä, millaista on olla isä. Yksi kirjan luvuista käsittelee isien tukiverkostoja vauvaperheissä. Vastaajina on Hyvän kasvun avaimet – seurantatutkimukseen osallistuneita perheiden isiä.
 
Lapsen syntymän jälkeen perheenjäsenten hyvinvointiin ja voimavaroihin vaikuttavia tekijöitä luodaan yhdessä olemisen ja tekemisen kautta. Sosiaalisilla suhteilla onkin tärkeä merkitys perheille. Myönteisenä koettujen suhteiden määrän on havaittu vaikuttavan positiivisesti paitsi isyyteen myös lapseen ja hänen kehitykseensä. Pienten lasten vanhemmilla sosiaaliset verkostot voivat muuttua tai painottua eri tavoin merkityksellisten tuenlähteiden vaihdellessa.
Tutkimuksessa valtaosa vauvaperheiden isistä koki löytävänsä avun tarvittaessa omasta lähipiiristään. Tieto siitä, että on ihmisiä, joiden puoleen voi tarvittaessa kääntyä, luo turvaa ja kokemuksen siitä, että kaikesta ei tarvitse selviytyä yksin. Kaikki tutkimuksen isät eivät kuitenkaan koe saavansa tukea lähipiiristään ja isien odotuksia kohdistuu myös neuvoloiden suuntaan sekä isille suunnatun toiminnan kehittämiseen.
 
Tutkimusta eri tavoin toimivista isistä ja heidän tukiverkostoista tarvitaan, jotta voidaan löytää keinoja heidän auttamiseksi sekä kehittää isille suunnattua toimintaa isien tarvitsemista lähtökohdista käsin. Tässä riittää työsarkaa omaan väitöstutkimukseen, kertoo Marko Lähteenmäki, joka on yksi kirjan kirjoittajista.

Cyrissä harjoittelijana

Cyri tarjoaa joka vuosi 1-2 yliopisto-opiskelijalle mahdollisuuden tehdä harjoittelunsa keskuksessa.
 
Tänä keväänä Cyrissä työskentelee harjoittelijana ProMeal –kouluruokailututkimuksessa kasvatustieteen opiskelija Linda Manner (livima@utu.fi). Toukokuussa aloittaa Helsingin yliopiston ravitsemustieteen opintoihin kuuluvan harjoittelun sairaanhoitaja AMK Anna Maija Lindgren (anna.lindgren@utu.fi tai anna.m.lindgren@helsinki.fi).

Cyri mukana Lapsuuden tutkimuksen päivillä Oulussa 7.-9.5.2014

Development of child-orientated research methods and children's participation to eating context 

  • Family eating context in relation to eating behaviour of preschoolers- The STEPS Study. Hanna Lagström, Jenni Vaarno & Mari Sandell. 
  • Children’s own experiences and perspectives of school lunches in Finland. Sanna Talvia, Maarit Laurinen & Hanna Lagström.

Methodological challenges in childhood research 2

  • Early language skills with special reference to biological and environmental risk factors: the Let's Talk STEPS study. Pirjo Korpilahti, Anne Kaljonen & Eira Jansson-Verkasalo

Vulnerable childhoods 4 

  • Mothers' social networks and their connections to the children’s socio-emotional competence. Marita Neitola & Päivi Pihlaja

Alustava lista kaikissa sessioista>>

Lisätietoa:
Lapsuuden tutkimuksen päivät Oulussa 7.-9.5.2014. http://childhood2014.wordpress.com/

Päivitetty lista muista lapsi- ja nuorisotutkimukseen liittyvistä tapahtumista löytyy www.utu.fi/cyri

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto