Lasten maailmat - Children's worlds

​Hankkeen esittely

Lasten maailmat -tutkimuksen tarkoituksena on parantaa lasten hyvinvointia luomalla tietoisuutta lasten, heidän vanhempiensa ja yhteisöjensä välille sekä mielipidevaikuttajien, päättäjien, ammattilaisten ja julkisen yleisön välille. Tutkimus pyrkii keräämään yhtenäisen ja edustavan aineiston lasten elämästä ja päivittäisistä toiminnoista, heidän ajankäytöstään ja erityisesti heidän omista näkemyksistään ja arvioistaan koskien hyvinvointia. Tutkimus lasten kokemuksista ja maailmoista mahdollisimman monessa maassa pyrkii edistämään tietoisuutta heidän hyvinvoinnistaan ja elämäntilanteistaan sekä vaikuttamaan hallitusten politiikkaan ja palveluihin.  

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena on edistää lasten oikeuksia ja rakentaa hyvää lapsuutta ja lasten tulevaisuutta. Lapset tarvitsevat elinympäristön, missä heidän elämänsä tuntuu hyvältä ja heitä kannustetaan tuomaan parhaat puolensa esille.

Paras tapa edistää yllä mainittuja asioita, on kysyä lasten omia mielipiteitä ja näkemyksiä hyvinvoinnista. Tämä onnistuu parhaiten kysymällä lapsilta suoraan ja antamalla heidän arvioida oma hyvinvointinsa.

Hankkeen historia

Tutkimuksen kansainvälinen yhteistyö käynnistyi vuonna 2009, jolloin ryhmä tutkijoita, pääosin Kansainvälisestä Lapsi-Indikaattorien yhdistyksestä (International Society for Child Indicators) kokoontuivat Genevessä UNICEFIN isännöimänä. Ryhmä oli yksimielinen siitä, että tällä kyselytutkimuksella saadaan kerättyä tärkeää tietoa kansainvälisesti lasten elämästä. Yksi tapaamisen aikaansaannoksista oli kyselytutkimuksen ensimmäinen versio.  Ensimmäinen versio kyselystä testattiin ja kokeiltiin kesällä ja syksystä 2010 seuraavissa maissa - Brasilia, Englanti, Saksa, Honduras, Israeli, Palestiina ja Espanja.

Tutkimusryhmä tapasi joulukuussa 2010 uudestaan. tapaamisen perusteella tuotettiin kyselylomake, joka pilotoitiin vuoden 2011 alussa Saksassa, Palestiinassa, Romaniassa, Etelä-Afrikassa, Espanjassa ja Turkissa.

Loppuvuodesta 2011 valmistettiin lopullinen kysely 8-, 10- ja 12-vuotiaille. 

Kyselyä on käytetty sen jälkeen 14 maassa. Nämä maat olivat Algeria, Brasilia, Canada, Chile, Englanti, Israel, Nepal, Romania, Ruanda, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Espanja, Uganda ja Yhdysvallat. Yli 34,500 lasta ovat osallistuneet  tähän ensimmäiseen aineistonkeräysaaltoon.

 Hankkeen englanninkieliset sivut: http://www.isciweb.org/Default.asp

Suomen osatutkimuksen vastuuryhmä

  • tutkimusvastaava  erikoistutkija Leena Haanpää (sosiaalityön laitos), professori Mia Hakovirta (sosiaalitieteiden laitos), tutkija Piia af Ursin (kliininen laitos) ja statistikko Anne Kaljonen (kliininen laitos)

 

 Linkit kyselylomakkeisiin alla

  • Linkki Lasten maailmat - 8-vuotiaiden kyselyyn (2.lk)
  • Linkki Lasten maailmat - 10-vuotiaiden kyselyyn (4. lk)
  • Linkki Lasten maailmat - 12-vuotiaiden kyselyyn (6. lk)

 

Opettajan ohje kyselyyn vastaamiseksi Nettikyselyohje opettajille.pdfNettikyselyohje opettajille.pdf

 Lisätietoja:

KTT, FM Leena Haanpää
Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö
leena.haanpaa(at)utu.fi

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto