Väitöskirjat
Valmistuneet väitöskirja


Kallvik Emma. Risk factors for hoarseness and vocal symptoms in children. Logopedics. Faculty of Arts, Psychology, and Theology Åbo Akademi University. Åbo, Finland, 2018.
 
Schuez-Havupalo Linnea. Psychosocial and environmental influences in early childhood and their relation to respiratory tract infections. Doctoral thesis (article-based).  Institute of Clinical Medicine. Department of Pediatrics. Annales Universitatis Turkuensis D 1377, 2018.
 
Kaittila Anniina. Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalititeteiden laitos. Annales Universitatis Turkuensis C 434, 2017.
 
Ahlqvist-Björkroth Sari. Challneges for transition into early parenthood: Prenatal depressive symptoms, marital distress, and premature birth of infant. Department of Psychology and Speech-Language Pathology. Annales Universitatis Turkuensis B 438, 2017.
Toivonen Laura. Rhinovirus infections in young children: Clinical manifestations, susceptibility, and host response. Doctoral thesis (article-based). Institute of Clinical Medicine. Department of Pediatrics. Annales Universitatis Turkuensis D 1249, 2016.
 
Tuominen Miia. Hyötyvätkö perheet äitiysneuvolan ja lastenneuvolan palvelujen yhdistämisestä? Vertaileva palvelujärjestelmätutkimus. Väitöskirja (artikkeli). Kliininen laitos, KansanterveystiedeAnnales Universitatis Turkuensis C 426, 2016.
 
Vaarno Jenni. Parental influences and mothers’ experiences on infant and young child feeding practices Doctoral thesis (article-based). Institute of Clinical Medicine. Department of Paediatrics. Annales Universitatis Turkuensis D 1233, 2016.
 
Mäkelä Johanna. Genetic, prenatal and postnatal determinants of weight gain and obesity in young children – The STEPS Study. Doctoral thesis (Article based).Faculty of Medicine, Department of Paediatrics.  Annales Universitatis Turkuensis. D 1187, 2015.
 
Vuononvirta Juho. Nasopharyngeal colonization by pathogenic bacteria: effect of polymorphisms in innate immune genes of young children. Doctoral thesis (article-based). Institute of Clinical Medicine. Department of Paediatrics. Annales Universitatis Turkuensis D 1158, 2015.

​Tekeillä olevat väitöskirjat:

Lääketieteellinen TDK

 • Sairastuvuus rokotusohjelman aikakaudella
  LL Tamara Teros-Jaakkola
 • Monimikrobiset vaikutukset hengitystieinfektioihin
  LL Sinikka Karppinen
 • Lasten motoriset taidot ja aktiivisuus
  LitM Tanja Matarma
 • Abortin vaikutus esikoislapsen raskauden kokemiseen
  LL Susanna Holmlund
 • Esikoisten odottajat äitiysneuvolan asiakkaina
  THM Tuula Cornu
 • Laaja-alainen neurologisen kehityksen arviointi lastenneuvolan kirjausten perusteella
  TtM Elina Lindberg

 

Yhteiskuntatieteellinen TDK

 • Anna Kautto: Proseduaalisen häiriön hypoteesi ja puheen ymmärtäminen  8- ja 10-vuotiailla lapsilla. M Anna Kautto: Proseduaalisen häiriön hypoteesi ja puheen ymmärtäminen  8- ja 10-vuotiailla lapsilla.

 

Kasvatustieteellinen TDK

 • KM Marko Lähteenmäki: Kehityskulkuja perheiden ja isyyden tukemiseksi varhaislapsuudessa
 • THM Helena Tigerstedt: Motoriikan yhteys kielen- ja leikin kehitykseen
 • KM Janina Luoto: Perheen sosiaalinen pääoma ja sen yhteydet lapsen sosiaalis-emotionaaliseen hyvinvointiin
 • KM Sevcan Hakyemez: Isien osallistuminen kasvatukseen varhaislapsuudessa
 • KM Petra Varttinen:
 • KM Venla Panula:

Matemaattis-luonnontieteellinen TDK

 • Yksilöllisten makugeenien ja muiden tekijöiden vaikutus kasvisten käyttöön
  FM Tuuli Puolimatka / elintarvikekemia

Åbo Akademi

 • FM Jenny Lindgren: Språk i utveckling - En jämförande studie av
  språkutvecklingen på svenska och finska hos enspråkiga och tvåspråkiga barn
 • FM Annette Nylund: Possible associations between recurrent respiratory
  infections and problems in speech and language development in early
  childhood
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto