Väitöskirjat
Valmistuneet väitöskirja


Ahlqvist-Björkroth Sari. Challneges for transition into early parenthood: Prenatal depressive symptoms, marital distress, and premature birth of infant. Department of Psychology and Speech-Language Pathology. Annales Universitatis Turkuensis B 438, 2017.
Toivonen Laura. Rhinovirus infections in young children: Clinical manifestations, susceptibility, and host response. Doctoral thesis (article-based). Institute of Clinical Medicine. Department of Pediatrics. Annales Universitatis Turkuensis D 1249, 2016.
 
Tuominen Miia. Hyötyvätkö perheet äitiysneuvolan ja lastenneuvolan palvelujen yhdistämisestä? Vertaileva palvelujärjestelmätutkimus. Väitöskirja (artikkeli). Kliininen laitos, KansanterveystiedeAnnales Universitatis Turkuensis C 426, 2016.
 
Vaarno Jenni. Parental influences and mothers’ experiences on infant and young child feeding practices Doctoral thesis (article-based). Institute of Clinical Medicine. Department of Paediatrics. Annales Universitatis Turkuensis D 1233, 2016.
 
Mäkelä Johanna. Genetic, prenatal and postnatal determinants of weight gain and obesity in young children – The STEPS Study. Doctoral thesis (Article based).Faculty of Medicine, Department of Paediatrics.  Annales Universitatis Turkuensis. D 1187, 2015.
 
Vuononvirta Juho. Nasopharyngeal colonization by pathogenic bacteria: effect of polymorphisms in innate immune genes of young children. Doctoral thesis (article-based). Institute of Clinical Medicine. Department of Paediatrics. Annales Universitatis Turkuensis D 1158, 2015.

​Tekeillä olevat väitöskirjat:

Lääketieteellinen TDK

 • LL Linnéa Schuez-Havupalo
 • Sairastuvuus rokotusohjelman aikakaudella
  LL Tamara Teros-Jaakkola
 • Monimikrobiset vaikutukset hengitystieinfektioihin
  LL Sinikka Karppinen
 • Lasten motoriset taidot ja aktiivisuus
  LitM Tanja Matarma
 • Abortin vaikutus esikoislapsen raskauden kokemiseen
  LL Susanna Holmlund
 • Esikoisten odottajat äitiysneuvolan asiakkaina
  THM Tuula Cornu
 • Laaja-alainen neurologisen kehityksen arviointi lastenneuvolan kirjausten perusteella
  TtM Elina Lindberg

 

Yhteiskuntatieteellinen TDK

 • VTM Anniina Kaittila / Sosiaalityö: Perhe, raha ja konfliktit,
 • Anna Kautto: Proseduaalisen häiriön hypoteesi ja puheen ymmärtäminen  8- ja 10-vuotiailla lapsilla. M Anna Kautto: Proseduaalisen häiriön hypoteesi ja puheen ymmärtäminen  8- ja 10-vuotiailla lapsilla.

 

Kasvatustieteellinen TDK

 • KM Marko Lähteenmäki: Kehityskulkuja perheiden ja isyyden tukemiseksi varhaislapsuudessa
 • THM Helena Tigerstedt: Motoriikan yhteys kielen- ja leikin kehitykseen
 • KM Janina Luoto: Perheen sosiaalinen pääoma ja sen yhteydet lapsen sosiaalis-emotionaaliseen hyvinvointiin
 • KM Sevcan Hakyemez: Isien osallistuminen kasvatukseen varhaislapsuudessa
 • KM Petra Varttinen:
 • KM Venla Panula:

Matemaattis-luonnontieteellinen TDK

 • Yksilöllisten makugeenien ja muiden tekijöiden vaikutus kasvisten käyttöön
  FM Tuuli Puolimatka / elintarvikekemia

Åbo Akademi

 • FM Jenny Lindman: Yksi- ja kaksikielisten suomalaisten lasten varhainen puheen ja kielen kehitys
 • FM Emma Kallvik:
 • FM Annette Nylund: 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto