Tutkimuksen organisaatio

Ydinryhmä

Tehtävinä mm. huolehtia tutkimuksen rekisteriselosteesta ja tutkimusluvista, aineistojen käytöstä päättäminen mahdollissa uusissa hankkeissa sekä uusien aineistonkeruu suunnitelmien hyväksyminen osahankkeiden esityksestä

Dosentti, FT Hanna Lagström, Kliininen laitos, Kansanterveystiede

KT, apulaisprofessori Niina Junttila, Opettajankoulutuslaitos

LT, professori Ville Peltola, Kliininen laitos, Infektiotautioppi

LT, dosentti Samuli Rautava, Kliininen laitos, Lastentautioppi

Senioritutkijat

Professori emerita Pirjo Korpilahti, Fonetiikka, kieli- ja käännöstieteiden laitos

Professori Maarit Silvén, Opettajankoulutuslaitos

Dosentti Päivi Pihlaja, Kasvatustieteiden laitos

Professori emerita Hannele Räihä, Psykologian ja logopedian laitos

Dosentti Leena Haanpää, Sosiaalitieteiden laitos

Apulaisprofessori Mari Sandell, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

Professori Ville Peltola, Kliininen laitos, Infektiotautioppi ja lastenklinikka (TYKS)

Professori, tutkimusylilääkäri Päivi Rautava, Kansanterveystiede, Turun yliopisto ja

tutkimustoimisto (VSSHP)

KT, erikoistutkija Piia af Ursin, Kasvatustieteen laitos

FT, kehityspäällikkö Miia Tuominen, Lääketieteellinen tiedekunta

LT, dosentti Samuli Rautava, Kliininen laitos, Lastentautioppi ja lastenklinikka (TYKS)

 
 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto