Nuoret luupin alla
kulutus
  • Mitä lasten ja nuorten osallisuus tarkoittaa käytännössä?
  • Miten voidaan turvata lasten ja nuorten tasapuolinen kuuleminen?
  • Miten saadaan tietoa lasten ja nuorten mielipiteistä kuntien käyttöön?

Nuorisolaki velvoittaa kuntia kuulemaan lapsia ja nuoria kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa (Nuorisolaki 8. pykälä). Lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemiselle on arjen käytännöissä kuitenkin vielä liian vähän mahdollisuuksia.

Nuoret luupin alla luo vaikuttamisen kanavia, joiden kautta lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin. Osallisuutta lisäämällä edistetään erityisesti nuorten kuntalaisten hyvinvointia sekä vaikuttamishalua. Kuntien ja koulujen on nyt mahdollista ilmoittautua maksuttomaan Luuppi-kyselyyn tai maksulliseen hankekokonaisuuteen, mikä sisältää mm. tehostetun tiedon jalkauttamisen kuntapäättäjille nuorten ja päättäjien yhteisessä osallisuuden työpajassa.

Vuoden 2016 kyselyn erityisteemana on riskit ja epävarmuus.

Lue lisää Luuppi-kyselystä ja Osallisuuden työpajoista!

Lisätietoa

  • Erikoistutkija Leena Haanpää (leena.haanpaa (@) utu.fi)
Asiasana:
Tagit:
luuppi = suurennuslasi jota käytetään mm. timanttien tarkastelussa

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto