Kehittämistarpeet äitiys- ja lastenneuvoloissa

Perheiden hyvinvointia tukevalle tutkimustiedolle on hyödyllistä luoda edellytyksiä kuulemalla toiminnan eri osapuolia. Äitiys- ja lastenneuvoloissa työskenteleville terveydenhoitajille VSSHP alueella kohdistettu kysely keräsi tietoa hyödyllisiksi koetuista kehittämistarpeista ja yhteistyömuodoista. Näihin tarpeisiin ja yhteistyömuotoihin alueella toimivat yhteistyökumppanit voivat koulutuksen ja tutkimuksen keinoin vastata. 

Hyvän kasvun avaimet -tutkimus pilottiprojektina

Selvityksen toteutti Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus osana Hyvän kasvun avaimet –tutkimushanketta sekä Lapsi- ja nuorisotutkimuksen alueellisen vaikuttavuuden kehittämishankketta. Kehittämishankkeen päätavoitteena oli yhteistyön lisääminen ja tehostaminen korkeakoulujen lapsi- ja nuorisotutkimuksen sekä alan alueellisten toimijoiden välillä. Pyrkimyksenä on ollut toimivan yhteistyömallin rakentaminen lapsi- ja nuorisoalan tutkijoiden sekä alueellisten toimijoiden välille tutkimustiedon ja hyvien käytäntöjen siirron takaamiseksi. Lisäksi tavoitteena oli luoda malli käytännön tutkimusyhteistyöhankkeiden organisoimiseksi.

Pilottiprojektina toimii Hyvän kasvun avaimet, jonka yhteydessä kerättävää käytännön tietoa ja luotuja toimintatapoja voidaan jatkossa hyödyntää muissa vastaavissa projekteissa. 

Tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön avainasemassa

Työssä sovellettava uusi tutkimustieto on yksi väline, jota hyödyntämällä neuvoloiden henkilökunta voi vastata ajankohtaisiin haasteisiin. Tätä taustaa vasten koulutus- ja tutkimuskäytäntöjen kehittäminen neuvolatyöhön soveltuviksi on tärkeää, jotta tiedon hyödyntämiselle ja toisaalta uuden tutkimustiedon luomiselle on olemassa käytännön lähtökohdista rakennetut edellytykset.
 
Hyvän kasvun avaimet tutkimuksen raportointia pyritään myös kehittämään kentän tarpeita vastaavaksi kuntakohtaisesti huomioiden tutkimuksenteon solmukohdat ja toisaalta hyödyllisiksi koetut tavat toteuttaa tutkimusta. 

Terveydenhoitajat tärkeitä tutkimuksen yhteistyökumppaneita

Äitiys- ja lastenneuvoloiden henkilökunta on ollut tärkeässä asemassa perhetyössä. Hyvän kasvun avaimet – tutkimushankkeessa äitiysneuvolan terveydenhoitajat ovat lisäksi olleet tärkeänä yhteistyökumppanina, kun perheille on tarjottu mahdollisuutta osallistua tutkimukseen.
 
Tammikuussa 2007 aloitettujen seminaarien aiheisiin on myös saatu toiveita ja ideoita äitiysneuvolan terveydenhoitajilta/kätilöiltä tutkimushoitaja Niina Lukkarlan kiertäessä äitiysneuvoloissa kevään ja kesän 2007 aikana Hyvän kasvun avaimet tutkimuksen merkeissä. Ensimmäisenä aiheena oli vanhemmuuteen sitoutuminen.

Kysely suoritettiin 1.-19.12.2008. Äitiys- ja lastenneuvoloiden kehittämistarpeita koskeva projektin osuus on päättynyt.
 
Selvitys on saatavilla pdf-muodossa (Tutkimuskeskus => julkaisut).
 
Kehittämistarpeita ja tutkimusyhteistyötä koskeva aihe säilyttää ajankohtaisuutensa myös jatkossa, joten palaute ja kehitysideat ovat aina tervetulleita.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto