Kouluikäisten liikuntasuhde - tutkimushanke
Kouluikäisten liikuntasuhde -tutkimus

​Laadullinen tutkimus syventää tietoa

Kouluikäisten liikuntasuhde luupin alla -tutkimushankkeessa toteutettiin kyselytutkimuksen lisäksi laadullinen tutkimus, joka perustui kyselyaineistosta nousseisiin nuorten liikunnan kannalta tärkeisiin teemoihin. Laadullisella tutkimusosuudella saatiin lisää tietoa nuorten liikunnan kehittämisen tueksi.
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin portfoliokyselyä, missä oppilaat täyttivät neljän viikon ajan tehtäviä erilaisista liikunta-aiheisista teemoista. Portfoliot integroitiin osaksi kouluissa tapahtuvaa opetusta, ja ne täytettiin opettajan johdolla oppituntien aikana (yht. 4h). Laadulliseen tutkimusosuuteen osallistui viidestä koulusta yhteensä 113 kuudesluokkalaista ja 46 yhdeksäsluokkalaista.

Näyttöön perustuvaa tietoa suunnittelun pohjaksi

Yllämainitut aineistot palvelevat liikunta- ja terveyskäyttäytymistä edistävän toimintamallin suunnittelua, lapsille- ja nuorille suunnattua liikunta-aiheista e*Motion -verkkosovellusta, ja sen sisällöllistä kehittämistä.
 
Lisätiedot
 
Erikoistutkija Leena Haanpää (leena.haanpaa(@)utu.fi)
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto