Opetus

Humanistisen tiedekunnan yhteiset: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (HTDK0029)

Lisätietoa kurssista opetusohjelmassa


Kieliteknologian sivuainekokonaisuus

Kieliteknologian opintokokonaisuudessa (25-26 op) perehdytään kieliteknologiaan ja sen sovellusten toimintaan. Lisäksi opiskelijat oppivat itse prosessoimaan laajoja tekstiaineistoja ohjelmoimalla ja koneoppimismenetelmiä käyttäen. Kokonaisuus antaa erinomaiset valmiudet laajojen big data –aineistojen hallintaan ja prosessointiin sekä kielentutkimuksen että tekstinlouhinnan tarpeisiin.

 

Mediatutkimus ja folkloristiikka: Social Media and Popular Culture (METU1034)

Lisätieota kurssista opetusohjelmassa


Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteiset: Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat (KKLT0004)

Tutustuminen kielenoppimisen ja -opettamisen ohjelmiin verkossa ja tabletilla. Opiskelijoiden tehtävänä on ryhmissä työstää esitys viimeisille kerroille jonkin teknologian avulla. Teknologian käyttäminen opetuksessa ja/tai oppimisessa voidaan nähdä tutkimuskohteena tai toteuttamisen välineenä. Ryhmätöistä laaditaan myös lyhyt 2–3 sivun raportti. Kurssilla luetaan myös teoreettista kirjallisuutta aiheesta.

Lisätietoa kurssista opetusohjelmassa


Kääntäminen, yhteiset: Konekääntäminen ja jälkieditointi (KÄYH2049)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sääntöpohjaisen ja tilastollisen konekääntämisen perusperiaatteet, tietää millaisiin teksteihin konekääntämistä voi soveltaa, tuntee kevyen ja perusteellisen jälkieditoinnin erot, osaa jälkieditoida konekäännettyä tekstiä sekä osaa arvioida, milloin konekäännettyä tekstiä kannattaa jälkieditoida.

Lisätietoa kurssista opetusohjelmassa


It-laitos: Principles of Interaction Design (TKO_3110)

The course provides the students with abilities to use coherent design language on digital artefacts. The students obtain an expert posture in analysing design choices in a focused and insightful manner. The skills in understanding interaction principles, learned during this course, are beneficial for interaction analysts and designers in business, as well as in research.

Lisätietoa kurssista opinto-oppaassa


Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto