Opetus

Humanistisen tiedekunnan yhteiset: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (HTDK0029)

Lisätietoa kurssista opetusohjelmassa


Mediatutkimus ja folkloristiikka: Social Media and Popular Culture (METU1034)

A collaborative course between Media Studies and Folkloristics. 

11.1.2017 klo 12–14

18.1. klo 12–14

25.1. klo 12–16

1.2. klo 12​–14

8.2. klo 12–16

15.2. klo 12–14

22.2. klo 12–16

Opettajat: Katariina Kyrölä, Kaarina Koski, Anne Heimo ja Kirsi Hänninen

Kurssin ajankohta: III Periodi, 11.1.–22.2. (E325, Minerva, Sirkkala)

Lisätieota kurssista opetusohjelmassa


Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteiset: Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat (KKLT0004)

Tutustuminen kielenoppimisen ja -opettamisen ohjelmiin verkossa ja tabletilla. Opiskelijoiden tehtävänä on ryhmissä työstää esitys viimeisille kerroille jonkin teknologian avulla. Teknologian käyttäminen opetuksessa ja/tai oppimisessa voidaan nähdä tutkimuskohteena tai toteuttamisen välineenä. Ryhmätöistä laaditaan myös lyhyt 2–3 sivun raportti. Kurssilla luetaan myös teoreettista kirjallisuutta aiheesta.

Opettajat: Pekka Lintunen, Maarit Mutta ja Sanna Pelttari

Kurssin ajankohta: Periodit III–IV, 10.1.–25.4., tiistaisin 8.30–10.00 (Sammio, Teutori)

Lisätietoa kurssista opetusohjelmassa


Kääntäminen, yhteiset: Konekääntäminen ja jälkieditointi (KÄYH2049)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sääntöpohjaisen ja tilastollisen konekääntämisen perusperiaatteet, tietää millaisiin teksteihin konekääntämistä voi soveltaa, tuntee kevyen ja perusteellisen jälkieditoinnin erot, osaa jälkieditoida konekäännettyä tekstiä sekä osaa arvioida, milloin konekäännettyä tekstiä kannattaa jälkieditoida.

Opettajat: Maarit Koponen, Leena Salmi ja Kalle Konttinen

Kurssin ajankohta: Periodit III–IV, 11.1.–3.5., keskiviikkoisin 14–16 (Sammio, Teutori)

Lisätietoa kurssista opetusohjelmassa


It-laitos: Principles of Interaction Design (TKO_3110)

The course provides the students with abilities to use coherent design language on digital artefacts. The students obtain an expert posture in analysing design choices in a focused and insightful manner. The skills in understanding interaction principles, learned during this course, are beneficial for interaction analysts and designers in business, as well as in research.

Opettajat: Tomi Suovuo ja Erkki Sutinen

Kurssin ajankohta: Periodit III–IV, 10.1.–25.4., tiistaisin 8.15–9.456 (110C, Agora)

Lisätietoa kurssista opinto-oppaassa


Kieliteknologia: Kieliteknologian sovellukset ja mahdollisuudet (KKLT0031)

Kurssilla tutustutaan morfologisiin ja syntaktisiin analyysiohjelmiin sekä niiden käyttöön erikielisissä kieliaineistoissa ja kielentutkimuksen kysymyksissä, sanojen ja tekstien merkitysten automaattiseen analyysiin, mielipiteiden louhintaan sekä konekäännösohjelmien toimintaan ja posteditointiin. Lisäksi käsitellään automaattiseen tekstinluokittelun ja klusteroinnin mahdollisuuksia suurten tekstiaineistojen hallinnassa ja erilaisia suurten aineistojen kuvailumenetelmiä, kuten avainrakenneanalyysiä. Kurssi soveltuu ensimmäiseksi aihepiiriä käsitteleväksi kurssiksi.

Opettaja: Veronika Laippala

Kurssin ajankohta: Periodi IV

Lisätietoa kurssista opetusohjelmassa


Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto