in English
 
 
Kysely / Survey
Kyselyn toteuttavat Turun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto osana Business Finlandin rahoittamaa DigiPro –rinnakkaishanketta. 
Kyselytutkimus koskee liiketoimintaprojekteja (ei yrityksen sisäisiä projekteja).  ja se tuottaa uutta tietoa mm. siitä, minkälaisia haasteita projektipäälliköt eri aloilla kohtaavat projektien hallinnassa projektin eri vaiheissa. Tutkimuksen päätyttyä vastaajat saavat halutessaan yhteenvedon tuloksista. Lisäksi tuloksia tullaan raportoimaan kansainvälisissä tiedelehdissä.
Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti eikä yksittäisiä vastauksia pystytä tunnistamaan jälkikäteen. Kaikki tunnistamisen mahdollistava tieto käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti datan keruun aikana ja poistetaan välittömästi datan keruun päätyttyä.
Mikäli haluatte osallistua langattomien kuulokkeiden arvontaan ja saada yhteenvedon tutkimuksen tuloksista, olkaa hyvä ja täyttäkää sähköpostiosoitteenne lomakkeen loppuun. Lomakkeen täyttämiseen kuluu aikaa  noin 15min. 

Kiitos osallistumisestanne. Apunne on erittäin tärkeää tutkimuksellemme. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
IN ENGLISH:
The survey is done by University of Turku and Lappeenranta University of Technology as a part of DigiPro project (funded by Business Finland).
The survey concerns business projects (excluding internal development projects) and it provides new information for instance on the challenges project managers in different fields face in different phases of a project. After completing the study, we can offer you a summary of the results. In addition, we will publish the findings in international scholarly journals.
All data is analysed anonymously and single responses cannot be idenfied afterwards. All information that enabels idenfication is handled confidentially and will be removed as soon as the data collection is completed.
If you wish to take part in the draw of wireless headphones and receive a summary of the findings, please fill in your e-mail address at the end of the survey. It takes about 15 minutes to fill in the survey. 

Thank you for your valuable input.


Lisätietoja/ Additional information:
Taina Eriksson, 040 7286196, taina.eriksson (a) utu.fi

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto