in English
 
 
Kilpailuetua liiketoimintamallia kehittämällä
​Taina Eriksson Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta avasi tilaisuuden ja kertoi lyhyesti hankkeen tavoitteista. Ensimmäisenä puhujana Jarno Kuronen Wiima Logistiscista puhui digitalisaatiosta toimintamallin muutoksena, jossa ensin linjataan haluttu tapa toimia ja sen jälkeen uusi toimintamalli maustetaan teknologialla.
20171010_140824 - Copy.jpg​Esimmäisen tutkimuksen puheenvuoron piti Tommi Rissanen Lappeenrannnan teknillisestä yliopistosta. Hän taustoitti liiketoimintamallin käsitettä yrityksen tarinana ja kertoi sen sisältävän kolme keskeistä elementtiä: ​arvolupaus, arvon luominen ja arvon muuttaminen voitoksi. Rissanen puhui myös alustatalouden aikakaudelle kehitetystä uudenlaisesta tavasta hahmottaa liiketoimintamallia (Platform business model canvas).


Simo Lintula Sinisestä Polusta nosti kyvykkyydet keskusteluun ja linjasi että kyvykkyys pitää ymmärtää erittäin laajasti. Hänen mukaansa kyvykkyydet koostuvat kolmesta osa-alueesta: ihmiset, prosessit ja teknologiset ratkaisut. Lintulan myös korosti nopeuden merkitystä ja sitä, että nopeus edellyttää valintoja ja jonkin pois jättämistä.

Hanna Salojärvi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta avasi asiakasarvon erityyppejä. Asiakasarvossa voidaan tunnistaa esimerkiksi taloudellinen, tekninen, palvelullinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Salojärvi korosti asiakasarvon näkemistä prosessina, joka etenee potentiaalin arvioinnista lähtötilanteen kartoituksen kautta toteutukseen.

Salojärven esitys
20171010_144844.jpg
Viimeisenä puhujana Ari Viitanen Carinafourista avasi vielä tarkemmin asiakkaan arvoa. Viitanen kertasi rakennusteollisuuden kehitystä ja tehottomuuden ongelmia. Hän valotti palvelullistamisen mahdollisuuksia tehokkuden parantamisessa ja eri toimijoiden muuttuvaa roolia. 

Tilaisuuden lopuksi Aki Koponen Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta esitti puhujille muutamia kysymyksiä. Keskustelussa pureuduttiin arvon jakamisen haasteisiin. Todettiin myös, että liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät kysymykset ovat jo pitkään olleet samoja. Esimerkiksi asiakaslähtöisyydestä on keskustelu jo vuosia eikä se vieläkään ole itsestäänselvää yritysten toiminnassa. Laaja-alaisen uusiutumisen todettiin olevan varsin hidasta. Yhtenä syynä tunnistettiin kilpailun puutteellisuus. Markkinoilla tarvitaan häiriköitä, jotka ajavat muutosta.

Kiitos kaikille osallistuneille sekä Tekesille seminaarin mahdollistamisesta.
20171010_152204 - Copy.jpg

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto