in English
 
 
FinnBrain-tutkimus
Raskauden ja lapsuuden aikaisten elämäntapahtumien sekä olosuhteiden tiedetään vaikuttavan terveyteen lapsuudessa ja vielä aikuisenakin. Siitä miten tämä tapahtuu, tiedetään vähemmän. Tämä tieto on kuitenkin välttämätöntä, jotta voidaan kehittää tehokkaita menetelmiä hyvinvoinnin edistämiseksi, sekä ennaltaehkäistä ja hoitaa sairauksia. Perheitä on pyydetty mukaan tutkimukseen ensimmäisen ultraäänitutkimuksen yhteydessä. Vanhempia, lasta ja perheen elinympäristöä tutkitaan odotusajasta lähtien.

FinnBrain-tutkimus keskittyy lapseen ja hänen kehitykseensä, sekä vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. Tarkoituksena on seurata tutkimuksessa mukana olevia lapsia aina aikuisikään saakka. Lapsista kerätään kattavasti tietoa kyselylomakkeilla muun muassa heidän elinympäristöstään ja elämäntapahtumistaan, sekä temperamentista, unesta ja puheen kehityksestä. Lisäksi tutkimukseen kuuluvilla pienemmillä osatutkimuksilla kartoitetaan mm. lapsen aivojen rakennetta ja toimintaa, stressin ja infektiosairauksien yhteyksiä sekä tulehdusproteiinien ja stressihormonien toimintaa. 

FinnBrain-tutkimus tuottaa täysin uutta tietoa lapsen aivojen kehityksestä ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Tietoa sovelletaan mm. lasten ja nuorten terveyden hyväksi ja tehokkaiden tukitoimien kehittämiseen. Tutkimuksesta kertyvää tietoa voidaan soveltaa perheiden ja lasten hyvinvoinnin edistämiseen. Pilottivaiheessa mukaan lähti n. 200 perhettä ja vuoteen 2015 mennessä tutkimuksessa on mukana tuhansia vapaaehtoisia perheitä. 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto