Historiantutkimuksen päivien 2017 työryhmät
​​

Työryhmät I: torstai 19.10. klo 8:30-10:00 (Publicum)

1. Mielenterveys, psykiatria ja yhteiskuntasuunnittelu Pub150

2. Representing other countries (in English) Pub209

3. Tekstien tekijät ja tekstien leviäminen 0-1550 (osa I) Pub269

4. Yksilön paikka historiantutkimuksessa Pub299

5. Modernisaatio ja nostalgia Pub309

6. a) Meripelastus ja haaksirikot b) Tutkijat tutkimuksen kohteena Pub361

7. Maailmaa muuttavat käsitteet (osa I) Pub368

8. Oikeudellinen tieto-taito (legal literacy)   Suomessa 1650-1950: Talonpoikaisto ja naiset (osa I) Pub399

9. Naimattomuus, sukupuoli, perhe ja yhteiskunta 1800- ja 1900-lukujen Suomessa Pub469

10. Kylmän sodan toimijat – neljä näkökulmaa kylmään sotaan Suomessa Pub471

11. Lääketiede, sairaudet ja politiikka Afrikan terveyshistoriassa Pub499 (Uno Harva -sali)

 

Työryhmät II: torstai 19.10. klo 13:30-15:00 (Publicum)

12. Mobile and split households, c. 1700-1900 (in English) Pub150

13. Suomalaiset vihreät Pub209

14. Production and transmission of texts, 0-1550, Workshop 2 (In English) Pub211

15. Historiantutkimus ja moderni länsimainen esoteria Pub269

16. Kolonialismin kiertolaiset: suomalaisten suhde kolonialismiin 1800-1900-luvuilla Pub299

17. Yksi Suomi – monta Suomi-kuvaa. Suomalaisen maakuvan monet ulottuvuudet Pub309

18. Maailmaa muuttavat käsitteet (osa II) Pub361

19. Oikeudellinen tieto-taito (legal literacy) Suomessa 1650-1950: Kauppa ja talous (osa II) Pub368

20. Paikallishistoriaa ja tilaustutkimuksia Pub399

21. Samansukupuolisen ja homoseksuaalisen halun historiallisia mahdollisuuksia Pub469

22. Identiteetti ja persoona Britanniassa Pub499 (Uno Harva -sali)

 

Työryhmät III: torstai 19.10. klo 15:30-17:00 (Publicum)

23. Paikallisen politiikanteon rajat ja mahdollisuudet 1700-luvulla Pub150

24. History of feminism and the meaning of gender in history writing  (in English) Pub209

25. Seurapiirit ja eliitti 1800-luvun alun Suomessa Pub211

26. Maltillinen mielenmaisema – henkilöhistoriaa ensimmäisestä tasavallasta Pub269

27. (Populaari)kulttuurisia kohtaamisia suomalaisessa 1980-luvussa Pub299

28. Perheen jäljillä – sukupuoli ja perhesuhteiden moninaisuus Pohjolassa n. 1450-2000 Pub309

29. Suomalaisen maatalouden kehittäminen: esikuvia ja vaikutteita Pub361

30. Lääkintäkulttuuri Suomen historiassa 1750-1950 Pub368

31. Paneelikeskustelu: Opetus ja digitaalinen historiantutkimus Pub399

32. Suomen elinkeinoelämän suunnanmuutos 1970-1990 Pub469

33. Kansainvälisestä anarkiasta kollektiiviseen turvallisuuteen? Pyrkimykset uuteen kansainväliseen järjestykseen 1900-luvun alun Euroopassa Pub499

34. Normatiivisten ja materiaalisten käytäntöjen queer-historiaa KH441 (Educarium)

 

Työryhmät IV: perjantai 20.10. klo 8:30-10:00 (Publicum)

35. Family History in Process (in English) Pub150

36. Tilattomuus Länsi-Suomessa 1600-1800: käsitteitä, merkityksiä ja historiankirjoitusta Pub209

37. Tekstien tekijät ja tekstien leviäminen 0-1550 (osa III) Pub211

38. Yhteinen historia, erilaiset näkökulmat? Suomen ja Ruotsin yhteisen ajan historiografia Pub269

39. Pohjola ja pohjoismainen toimijuus varhaismodernissa globaalihistoriassa Pub299

40. Maanviljelijöiden, kuluttajien ja palkansaajien puristuksessa - Punamullan ristiriitoja 1970- ja 1980-luvuilla Pub309

41. Hengen ja ruumiin voimat keskiajan ja uuden ajan alun uskonnollisuudessa: kärsimys Pub361

42. Edistysusko, kestämätön kehitys ja lajien joukkotuho Pub368

43. Maantieteellinen tieto ja historiantutkimus Pub399

44. Yliopisto yhteiskunnassa ja yhteisönä. Näkökulmia ylimmän opetuksen historialliseen kehitykseen ja nykypäivän haasteisiin Pub469

45. Marxin uusi tuleminen Pub499 (Uno Harva -sali)

 

Työryhmät V: perjantai 20.10. klo 13:30-15:00 (Publicum)

46. Mobile people: Grass root experience on migration through life stories from 17th to 20th century (in English) Pub150

47. Sukupuolitettu kansalaisuus 1900-luvun alun kasvatuksessa ja koulutuksessa Pub209

48. Modernisoituva maailma ja media: Naistoimittajat rakentamassa Sanoma Osakeyhtiön julkisuuskuvaa Pub269

49. Historiantutkimuksen etiikka ja tutkijan vastuu Pub299

50. Kylmän sodan päättyminen ja Suomi Pub309

51. Hengen ja ruumiin voimat keskiajan ja uuden ajan alun uskonnollisuudessa: Lääketiede, parantaminen ja ruumiillisuus Pub361

52. The use of university collections and instruments in the history of science and medicine (in English) Pub368

53. Kansallisvaltio ja ylirajainen liikkuvuus Pub399

54. Paikallista, kansallista ja kansainvälistä – näkökulmia urheilun muutoslinjoihin (Pub469)

55. Muistitietotutkimusta työväestön arjesta, työstä ja elinkeinoista 1930-luvun lamasta 1990-luvulle Pub499 (Uno Harva -sali)

56. Häviäjät uhreina: uhridiskurssit ja niiden käyttö toisen maailmansodan häviäjävaltioissa Euroopassa Pub211

 

Työryhmät VI: perjantai 20.10. klo 15:30-17:00 (Publicum)

57. Populaarihistoria: sulka hattuun vai sudenkuoppa? Pub499 (Uno Harva -sali) 

58. Historia yhteiskunnallisena tilana Pub209

59. Baltic Sea Region in the “Age of Sweden”: processers, experiences and legacy (in English) Pub269

60. Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan kehitys Pub299

61. Historiallinen tieto yhteiskunnassa ja historian käyttö Pub309

62. Tilallisuus ja rakentaminen / Eurooppa-politiikka toisen maailmansodan jälkeen Pub361

63. Valtiovierailut Neuvostoliiton, DDR:n ja Pohjoismaiden välillä – Protokollat, rituaalit, performanssit Pub368

64. Tekniikan ammattilaiset yhteiskunnan rakentajina. Näkökulmia suomalaisten insinöörien historian Pub399

65. 1700-1800-lukujen sukupuolihistoriaa: lääketiede, tyttöys ja aistien historia Pub469

66. Yhteiskuntausko: kokemus ja hyvinvointivaltion legitimiteetti Suomessa 1850-1980 KH441 (Educarium)

67. Levottomat opiskelijat ja maallikkosaarnaajat: kansallisuuden ja toimijuuden rajoja 1800-luvun suomessa Pub471

68. Ajallisuus, kollektiivinen muisti ja historiakuva Pub150

69. Sukupuoliroolikeskustelu ja feminismi Suomessa 1960–1980-luvuilla Pub211

 

Työryhmät VII: lauantai 21.10. klo 9:00-10:30 (Arken)

70. Käsityöt, materiaalit ja aistit 1700-luvulta nykypäiviin Källan C201

71. Klasskamp på svenska: språk och identitet i den svenskspråkiga arbetarrörelsen i Finland under 1900-talet (på svenska) Helikon A202

72. Tekstien leviäminen 0-1550 (osa IV) Camera Obscura E201

73.  Historian tulevaisuus muuttuvassa koululaitoksessa Kramer M220

74. Laiminlyöty lapsuus: muistot, kokemukset ja hyvittäminen Westermarck C101

75. Rohkeus, kunnia, häpeä ja sankaruus islantilaisissa saagoissa ja 1800-luvun Yhdysvalloissa Radiatorn E101

76. USA ja Suomi – yhtäläisyyttä, yhteistyötä ja yllätyksiä Goethe L104

77. Computational History and the Transformation of Public Discourse in Finland 1640–1910 (in English) Valhall D206

 

Työryhmät VIII: lauantai 21.10. klo 14:00-15:30  (Arken)

78. Kokemusten ja tunteiden yhteenkietoutunut historia Källan C201

79. Handel med främlingar. Varor och möten i 1800-talets Finland (på svenska) Valhall D206

80. Paneelikeskustelu: Historia nyt. Mitä on historiatietous ja miksi se on tärkeätä 2010-luvulla? Helikon A202

81. The State beyond the Street: Regulating Private Lives in Britain and Finland 1870-1950 (in English) Radiatorn E101

82. Opiskelijoista ammattilaisiksi? Historia ja yhteiskuntaoppi yliopistokontekstissa Camera Obscura E201

83. Muistettu lapsuus ja nuoruus – tila, toimijuus ja identiteetti Voltaire M127

84. Ad fontes – paluu lähteille Goethe L104

85. Future of research in the study of Finnish experience in North America Kramer M220

86. Old Wine in New Bottles? Resituating Historical Research within Digital History Methodologies (in English) Saussure M128

87. Erityisyys ja etnisyys koulun ja kasvatuksen historiassa Westermarck C101

 

88. Digitaalisten ihmistieteiden laboratorio (koko lauantaipäivä, Arken aula)​

Historiantutkimuksen päivien abstraktikirja.pdfHistoriantutkimuksen päivien abstraktikirja.pdf
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto