in English
 
 
Kestävää kehitystä edistävä kasvatus/ Education for Sustainable Development

Teema saattaa yhteen vastuulliseen maailmasuhteeseen kasvamisesta kiinnostuneet empiiristä ja teoreettista tutkimusta tekevät tutkijat. Tarkastelun kohteena on käyttäytymisen muutokseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvät kysymykset kestävämpään elämäntapaan ja kulttuuriin siirryttäessä. Lähestymistapa on monitieteinen, sillä aihepiirit ovat poikkitiedollisia - ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökulmiin linkittyviä. Näkökulmana voi painottua ilmastokasvatus, globaalikasvatus, ihmisoikeuskasvatus, ympäristökasvatus tai tulevaisuuskasvatus. Myös vastuullista maailmasuhdetta korostavan ekososiaalisen sivistyskäsityksen omaksumiseen liittyvä pohdinta on tervetullutta.

The theme brings together empirical and theoretical researches from different fields in the quest for good life on the finite planet. The theme focuses on social change and behaviour change in order to have sustainable lifestyle and culture. The approach is transdisciplinary where ecological, social and economic aspects can be linked. Your viewpoint can focus on climate education, global education, human rights education, environmental education or future education. Also deliberation concerning adopting of eco-social education which emphasizes a responsible relationship with the world is warmly welcome.


Teemaryhmän abstraktit: pdf

Teemaryhmän ohjelma:

Sessio 1 to 17.11. klo 12.30–14.00
Ympäristötietoisuuteen vaikuttaminen

Puheenjohtajat: Eija Yli-Panula & Miia Collanus

Sirpa Kärkkäinen, Teija Koskela & Päivi Rosenius (Itä-Suomen yliopisto): ”Minun tulee ymmärtää oman työni kauaskantoiset merkitykset” - Opiskelijoiden käsityksiä kestävästä kehityksestä

Virpi Valtonen (Helsingin yliopisto): Oppimassa kaupunkiympäristön kanssa

Päivi Ahonen (Oulun yliopisto): Mitä kuvat kertovat? Bhutanin yläkoulun oppilaiden havaintoja bruttokansanonnellisuus-kehitysperiaatteista ja kestävästä kehityksestä

Sessio 2 to 17.11. klo 14.30–16.00
The role of study environment in education for sustainability

Chairs: Eija Yli-Panula & Veli-Matti Värri

Christin Furu, Eva Staffan, Johanna Still, Mikaela Svanback-Laaksonen, Ann-Katrin Svensson & Sofie Tjäru (Åbo Akademi): Activities and physical environment in preschool

Amit Roy & Risto Ikonen (Itä-Suomen yliopisto): Education for Sustainable Development through techno-social learning environment

Ann-Christin Furu (Åbo Akademi): A relational perspective on education for sustainable development (ESD)

Sessio 4 pe 18.11. klo 9.00–10.30
Koulu, kestävä elämä ja yhteiskunta

Puheenjohtajat: Arto O. Salonen & Veli-Matti Värri

Niina Mykrä (Tampereen yliopisto): Koulukasvatuksen mahdollisuuksista kestävän elämäntavan edistämisessä

Anna Lehtonen (Helsingin yliopisto): Yhteyksien pedagogiikka viheliäisten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi

Arto O. Salonen (Metropolia AMK): Nuorten arvot ja tyytyväisyys omaan elämään

Sessio 5 pe 18.11. klo 13.00–14.30
Hyvän elämän tavoittelu ihmisen ajassa

Puheenjohtajat: Arto O. Salonen ja Miia Collanus

Olli-Jukka Jokisaari & Jani Pulkki (Tampereen yliopisto): Kilpailun äärellä – luovuttamisen etiikkaa hahmottamassa?

Veli-Matti Värri & Miia Collanus (Tampereen yliopisto): Kasvatus ja praksis antroposeenin ajassa

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto