Kestävän kehityksen opintokokonaisuus
​Opintokokonaisuudessa huomioidaan kestävän kehityksen sosiaalinen, ympäristöllinen, kulttuurinen ja taloudellinen ulottuvuus, sekä näiden keskinäiset yhteydet. Tavoitteena on kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan aihepiirien oppimisen lisäksi mahdollistaa eri tieteenalojen opiskelijoiden poikkitieteellistä keskustelua ja toisiltaoppimista.

Haku lukuvuoden 2018–2019 KEKO-kurssille oli avoinna 26.4.–15.8.2018.
Tulokset tiedotetaan 29.8.2018.

Opinn​ot

KEKOssa opiskelija valitsee 15 opintopisteen edestä valinnaisia kestävän kehityksen aineopintoja, jotka pohjautuvat Turun yliopiston eri tiedekunnissa tarjolla olevaan kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan opetustarjontaan.

Kokonaisuuden ydinkurssi (10 op) johdattaa monitieteiset opiskelijatiimit tekemään tutkimusta kestävän kehityksen kannalta mielenkiintoisesta ilmiöstä tai casesta sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta. Se opettaa kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien ymmärtämisessä ja soveltamisessa tarvittavia taitoja ja työelämävalmiuksia: projektinhallintaa, monitieteistä kommunikaatiota sekä kestävän kehityksen käsitteiden käyttöä analyyttisesti. Kurssiin sisältyy osallistuminen muutamiin englanninkielisiin seminaareihin. Tiimityön intensiivisyyden vuoksi KEKOa ei välttämättä kannata ajoittaa kandityövuodelle.
  • KEKO1 Kestävän kehityksen integrointi ja hallinta, 10 op
  • KEKO2 Erikoiskurssit: vapaavalintaiset opinnot, 15 op

Lisätietoja

Opetuskokonaisuuden koordinaattorina ja vastuuopettajana toimii
erikoistutkija Sari Puustinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu.
 
Yhteydenotot: keko@utu.fi
 
 
 
Asiasana:
Tagit:
 

 OTA YHTEYTTÄ:

 
 
Sari Puustinen
Erikoistutkija
Turun kauppakorkeakoulu
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

keko@utu.fi

 

keke-intra-220px.jpg

 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto