KEKO:n ohjausryhmä

Kestävän kehityksen opintokokonaisuuden toimintaa kehittää kokonaisuuden vastuuopettajan tukena monitieteinen, rehtorin nimittämä ohjausryhmä. Ohjausryhmä myös tekee opintokokonaisuuden opiskelijavalinnan.

Ohjausryhmän kokoonpano 31.1.2017 päättyväksi kaudeksi:

  • Johtaja Juha Kaskinen (Tulevaisuuden tutkimuskeskus)
  • Professori Anne Kumpula (Oikeustieteellinen tdk)
  • Professori Jukka Käyhkö (Matemaattis-luonnontieteellinen tdk)
  • Tutkijatohtorí Salla Laasonen (Turun kauppakorkeakoulu)
  • Tutkijatohtori Tuomas Räsänen (Humanistinen tdk)
  • Professori Mika Scheinin (Lääketieteellinen tdk)
  • Yliopisto-opettaja Katriina Siivonen (Tulevaisuuden tutkimuskeskus)
  • Lehtori Timo Vuorisalo ( Matemaattis-l uonnontieteel I i nen td k)
  • Yliopistotutkija Eija Yli-Panula (Kasvatustieteiden tdk)
  • Lisäksi vaihtuva opiskelijajäsen kutsuttuna kokouksiin
 

 ​​

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto