Ohjelma
OHJELMA ON PÄIVITETTY 15.3.2016.

Voit tallentaa tai tulostaa ohjelman itsellesi tästä: Ohjelma_Ketu2016_final1503.pdf
Keskusteluntutkimuksen päivien esitelmien abstraktit löytyvät abstraktit-välilehdeltä.​

Torstai, 17.3.2016 
Calonia, sali 4, Vänrikinkatu 2, 2. krs. 

8.30 Ilmoittautuminen alkaa 

9.15 Alkusanat Jenny Paananen 

9.30 Läsnäolon ja osallistumisen kielelliset keinot, pj Jenny Paananen 
Helisten, Marika 
Paluukäytänteet kasvokkain tapahtuvassa arkikeskustelussa 
Ihalainen, Laura; Savijärvi, Marjo 
Läsnäolo esittävän taiteen harjoituksissa 
Koivisto, Aino
Uutispartikkelien yhteistyöhakuinen ja vastustava käyttö uutisten vastaanotossa
Salonen, Saila 
Henkilöviittaukset keskustelussa – tuttu vai vieras referentti? 

10.50 Lounastauko 

12.15 Läsnäolo oppimistilanteissa, pj Minna Laakso 
Kääntä, Leila 
Läsnäolon ja osallistumisen moninaiset muodot luokkahuonevuoro-vaikutuksessa 
Peltonen, Pauliina 
Vieraskielisen puheen sujuvuuden tarkastelua: metodologisia haasteita 
Piirainen-Marsh, Arja; Lilja, Niina    PERUUNTUNUT!!!
Läsnäolon ulottuvuudet: älypuhelin oppimistoimintaa jäsentämässä 

13.00 Kutsupuhuja Marja-Leena Sorjonen 
Läsnäolo, osallistuminen ja sosiaalinen vuorovaikutus 

14.00 Kahvitauko 

14.30 Läsnäolo ammatillisissa tilanteissa, pj Mia Raitaniemi 
Kaikkonen, Suvi 
Myyjän käyttämä signaali-imperatiivi deržite venäjänkielisessä vuorovaikutuksessa 
Uusitupa, Milla 
Läsnäolon merkitseminen parturi-kampaamokeskusteluissa 
Lindholm, Camilla
Itsen ja toisen välissä: monenkeskinen vuorovaikutus ja dementia

15.30 Tauko 

15.40 Läsnäolo institututionaalisissa tilanteissa, pj Mia Raitaniemi 
Svinhufvud, Kimmo 
Yhteisen kohteen määrittely opintopsykologin vastaanotolla: Opiskelijan ongelma kehollisena ja visuaalisena objektina
Nissi, Riikka
Henkilöstökoulutuksen näyttämöllä: Toimintakehykset ja niihin osallistuminen liminaalitilan rakentumisessa
 
Lindholm, Camilla; Stevanovic, Melisa 
Keskustelunanalyysin suuntia: Näkökulmia sosiaaliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen 

18:30 Illallinen 


Perjantai, 18.3.2016 
 Calonia, sali 4, Vänrikinkatu 2, 2. krs.

8.30 Tulkkaus ja läsnäolo, pj Katri Priiki 
Kinnunen, Tuija 
Läsnäolon merkitys tulkkauksessa
Määttä, Simo 
Läsnäolo ja yhteisymmärtäminen kuulustelun puhelintulkkauksessa 
Paananen, Jenny; Leminen, Anni-Kaisa 
Tulkin läsnäolo yleislääkärin vastaanotolla 

9.30 Tauko 

9.40 Teknologia ja läsnäolo, pj Katri Priiki 
Johansson, Marjut 
Vuorovaikutusjärjestys verkkokeskusteluissa: Osallistuminen ja toimintakehykset vertailussa 
Kohonen-Aho, Laura 
Social presence and distributed interaction in virtual worlds 
Kääntä, Liisa 
Hämäävä itse – läsnäolon ulottuvuuksia institutionaalisessa verkkokeskustelussa 
Savolainen, Irina 
Kuulijuuden osoittaminen tietokoneavusteisesti tuotetun puheenvuoron aikana 

11.00 Lounastauko 

12.30 Läsnäolo perheen toiminnoissa, pj Minna Laakso 
Huhtamäki, Martina    PERUUNTUNUT!!!
Vetäytyminen monenkeskisessä keskustelussa 
Keisanen, Tiina; Rauniomaa, Mirka; Siitonen, Pauliina 
”Meehän papan tykö poimiin” Osallistuminen toimintavaiheiden välisissä siirtymissä perheen metsäretkellä 
Päiviö, Pia 
Läsnäolo ja sen funktiot kolmenvälisissä kommunikaatiotilanteissa – mitä on läsnä puolitoistavuotiaiden kaksikielisten kaksosten puheessa? 

13.10 Tauko 

13.20 Läsnäolo ja vuorovaikutuksen haasteet, pj Minna Laakso 
Dindar, Katja; Korkiakangas, Terhi; Laitila, Aarno; Kärnä, Eija 
Autismin kirjon lasten visuaalinen orientaatio vuorovaikutuskumppaneihin pelitilanteessa 
Ronkainen, Riitta 
Sanaston kehityksen tukeminen sisäkorvaistutetta käyttävien lasten puhe-terapiassa 
Stevanovic, Melisa 
Dominanssi ja affiliaatio osallistumisen parametreina: Interpersoonallinen teoria ja keskustelunanalyysi vuoropuhelussa 
Voutilainen, Liisa; Henttonen, Pentti; Kahri, Mikko; Ravaja, Niklas; Sams, Mikko & Peräkylä, Anssi
Empatia, tulkitseminen ja fysiologiset tunneprosessit psykoterapiassa

14.40 Lopetuspuheenvuoro Minna Laakso

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto