in English
 
 
Kulttuurinen moninaisuus - Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen toimintakulttuuri

Koulujen opetusryhmät monikulttuuristuvat tällä hetkellä entistäkin nopeammin. Samaan aikaan uudet opetussuunnitelmat asettavat opetukselle ja koulujen toimintakulttuurille uusia mahdollisuuksia ja haasteita: erityisesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettajilta odotetaan nyt kulttuurisesti ja kielellisesti vastuullista pedagogiikkaa. 

Koulun toimintakulttuurissa tulisi arvostaa ja hyödyntää ympäristön kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Opetuksen taas pitäisi tukea oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä luoda pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.

Kouluilta ja opettajilta edellytetään myös tietoisuutta kaikissa koulun tilanteissa käytetystä kielestä, sillä kielellä on keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja identiteettien rakentumisessa.

Koulutustarjonta

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella on kehitetty kahdeksan erilaista kurssipakettia koulujen tai yksittäisten opettajien hankittaviksi. Paketit käsittelevät kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta eri näkökulmista.


Asiasana:
Tagit:


20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto