in English
 
 
Taustaa

Oikeasti oppimaan! soveltuu kaikille lasten ja koulujen kanssa työtä tekeville

Oikeasti oppimaan! tavoitteena on antaa työvälineitä koulujen ja ympäröivän yhteisön väliseen luontevaan ja jokapäiväiseen yhteistyöhön oppimisen edistämiseksi sekä eheyttävään projektioppimiseen yleensä. Oikeasti oppimaan! materiaalit ja koulutukset soveltuvat hyödynnettäviksi erilaisissa kulttuuriorganisaatioissa ja instituutioissa, sosiaalityön ja vapaa-ajan yhteisöissä sekä laajasti koko opetuskentällä ja vapaassa sivistystyössä. Oikeasti oppimaan! tarjoaa yhteistä ja erillistä koulutusta opettajille, kouluttajille ja paikallisyhteisön toimijoille.

Oikeasti oppimaan! on tilannesidonnaista ja kokemuksellista oppimista

Oikeasti oppimaan! lähtökohdat ovat kokemuksellisessa ja tilannesidonnaisessa oppimisessa. Se hyödyntää taidelähtöisiä ja moniaistisia menetelmiä eri oppisisältöjen eheyttämisessä. Oikeasti oppimaan! tarjoaa lisäksi näkökulmia erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen opetuksessa ja auttaa soveltamaan media- ja mobiiliteknologiaa oppimisen välineenä ja kohteena.

Kokemuksellisuuden ja tilannesidonnaisuuden tukemiseen ja tehostamiseen voidaan käyttää erilaisia aktivoivia työtapoja tai arkista toimintaa. Aktivoivia työtapoja ovat esimerkiksi tarinankerronta ja kertomukset, draama, performanssit, roolipelit, käsityöt sekä kuva- ja mediataiteen erilaiset menetelmät. Arkinen toiminta tarkoittaa työskentelyä, jonka ytimenä ovat eri yhteistyötahojen ja koulun yhdessä suunnittelemat oppimisprojektit.

Oikeasti oppimaan! tukee valtakunnallisen opetussuunnitelman (2014) toteuttamista

Oikeasti oppimaan! kiinnittyy vahvasti valtakunnalliseen vuoden (2014) perusopetuksen opetussuunnitelmaan, sillä kummassakin lähestytään oppimista eheyttävän, kokemuksellisen ja taideperustaisen oppimisen näkökulmasta.

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Pähkinänkuoressa

 
  • kokemuksellista ja tilannesidonnaista oppimista
  • taidelähtöisiä ja moniaistisia menetelmiä eheyttämiseen
  • erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä
  • media- ja mobiiliteknologia oppimisen välineenä ja kohteena.

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto