in English
 
 
Erilaiset oppimisympäristöt

Oppimisprosessissa pyritään ymmärtämään todellisuutta. Tässä mielessä oppimisympäristöllä on merkitystä. Oppimisympäristöt voivat olla niin fyysisiä, sosiaalisia kuin digitaalisia ympäristöjä. Erilaisia oppimisympäristöjä käyttämällä tieto rakentuu todellisessa, autenttisessa, ympäristössä ja kiinnittyy todellisiin tilanteisiin. Oikeasti oppimaan! luo yhteyksiä yksilön ja oman lähiympäristön välille vahvistaen kiinnittymistä sekä itseen että yhteisöön.

Lapsille oma lähiympäristö on tuttu ja mielekäs oppimisympäristö

Erilaiset oppimisympäristöt hyödyttävät lapsia eri tavoin. Oleellista on, että ne tarjoavat mahdollisuuksia itsenäiseen liikkumiseen ja omien ajatusten toteuttamiseen. Toisinaan paras ympäristö lapsen oppimiselle on lähiympäristö, toisinaan jokin kaukaisempi kohde, vaikka perheen ulkomaanmatkan aikana.
Oma lähiympäristö on lapsille tuttu ja siinä mielessä merkityksellinen oppimisympäristö lapsille. Parhaimmillaan lähiympäristö tarjoaa paljon mahdollisuuksia asuinalueen ja sen toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja osallisuuteen. Omassa lähiympäristössä toiminen vaikuttaa positiivisesti lasten kehitykseen mahdollistamalla lasten omatoimisen, vapaan osallistumisen ja liikkumisen kokemuksen.

Digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat uudenlaisen oppimisen

Media ja digitaaliset ympäristöt on keskeisiä oppimisen tiloja ja kanavia. Median parissa tapahtuva omaehtoinen oppiminen on luonteeltaan yhteisöllistä, epämuodollista ja spontaania. igitaaliset teknologiat ja ympäristöt tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia ja ympäristöjä opettaa ja oppia myös koulussa. Niiden avulla voidaan monipuolistaa oppimista ja opetusta, edesauttaa oppijoiden erilaisuuden ja yksilöllisyyden huomioimista, mahdollistaa yksilöllistä etenemistä ja tarjota vuorovaikutteisuutta. Digitaalisen oppimisympäristön ei tarvitse olla sidottu paikkaan eikä aikaan. Omasta huoneesta on mahdollista matkustaa mihin vuorokauden aikaan tahansa avaruuteen tai merten syvyyksiin tutkimaan erilaisia ilmiöitä.

Kun opetuksessa ja oppimisessa hyödynnetään teknologiaa ja siihen integroidaan joustavasti uusia ja perinteisiä opetuksen muotoja, digitaaliset ympäristöt sulautuvat luontevaksi osaksi opetusta ja oppimista.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto