in English
 
 
Paikalliset toimijat

Lähiympäristön kohtaamistilanteista yhteisölliseen oppimiseen

Yhteisöllisenä ja osallistavana toimintana Oikeasti oppimaan! tarjoaa malleja kulttuurisen ja sosiaalisen herkkyyden oppimiseen kokonaisvaltaisen oppimisen myötä. Lasten ja aikuisten toiminta yhteisössä ja yhteistyössä yhteisön kanssa vahvistavat ja antavat lapselle kompetenssia osallistua oman lähiympäristönsä ja arjen suunnitteluun. Kohtaamistilanteet, joissa toiminta, toinen toisilta oppiminen ja yhteisöllisyys ovat keskiössä, ovat omiaan rakentamaan tasa-arvoisia oppimistilanteita ja sekä yksilön että yhteisön identiteettiä. Lapsen näkyminen paikallisyhteisön toimijana tukee hyvän yhteisön syntymistä.

Toimiva yhteistyöverkosto rakentuu vuorovaikutuksesta, tahdosta ja asenteesta

Yhteistyökumppaneiden löytäminen ei aina ole helppoa eivätkä kiinnostuneet tahot välttämättä löydä toisiaan. Oikeasti oppimaan! esittelee erilaisia malleja sopivien yhteistyökumppaneiden kanssa verkostoitumiseen. Lisäksi luodaan yhteiset tavoitteet ja toimintatavat, joiden saavuttamiseksi tehdään yhteisvoimin töitä. Olennaista on luottamus ja eri osapuolten osaamisen tunnistaminen sekä työskentely yhteisen tavoitteen suunnassa.
Toimiva yhteistyö ja verkosto rakentuvat ihmisistä ja heidän välisestä vuorovaikutuksestaan, tahdostaan ja asenteestaan. Yhteistyökumppaneina ja kokemusasiantuntijoina voivat toimia niin toiset koulut ja koululaiset kuin eri järjestöjen edustajat, yrittäjät, ammatinharjoittajat, taiteilijat, vanhemmat, isovanhemmat tai kaupungin päättäjät. Pedagogisesti toimiva yhteistyö tarkoittaa jaettuja rooleja ja yhteisesti neuvoteltua vastuun jakamista.  Yhteishankkeet ja verkostoitumistapaamiset edesauttavat yhteistyöstä ja samoista aihealueista kiinnostuneiden yhteyden löytämistä.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto