in English
 
 
Tilannesidonnainen oppiminen

Erilaiset oppimisympäristöt ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa tuo oppimiseen tilannesidonnaisuutta. Tämä on tärkeää, sillä opimme ja ymmärrämme uusia asioita parhaiten keskustelemalla ja liikkumalla aidoissa tilanteissa. Tavoitteena onkin, että oppiminen tapahtuu samassa yhteydessä kuin sitä on tarkoitus myöhemmin soveltaa. Tilannesidonnaisessa oppimisessa on tärkeää vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, joiden avulla lapset saavat mahdollisuuksia osallisuuteen, kokemuksellisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Oppimisen kautta aktiiviseksi toimijaksi yhteisössä

Tilannesidonnaisessa oppimisessa oppimista ohjaavat uteliaisuus sekä lasten omat luovat ratkaisut. Pääpaino on siis lasten aktiivisuudessa ja omassa toiminnassa, sillä parantavat lasten oppimiskykyä, luovuutta ja stressin hallintaa.
Tilannesidonnaisen oppimisen mukaan oppiminen on asteittain syvenevä osallistumisen prosessi. Oppijat omaksuvat vähitellen toiminnan kautta sellaisia tietoja ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat kasvun yhteisön jäseniksi. Tilannesidonnaisessa oppimisessa kukaan ei parhaimmillaan opeta oppijaa, vaan oppiminen tapahtuu seuraamalla muiden toimintaa ja kuuntelemalla tarinoita vastaavista ongelmanratkaisutilanteista.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto