in English
 
 
Käytännössä kokeiltua

Tutustu opetuskokeiluihin:

Aakkosia ulkoillen

Puutarhan työntekijöiden, Rauman normaalikoulun ja opettajankoulutuslaitoksen toteuttamassa kokeilussa lapset eläytyvät puutarhan variksenpelättimien elämään ja tehtäviin storyline-pedagogiikan mukaisesti ja taidelähtöisin menetelmin.

Asumisen reunalla

Käsityökasvatuksen käyttäjälähtöisen suunnitteluprojektin oppimisympäristö oli Rauman saarista ja teemana asuminen. Tavoitteena oli pohtia kotia omakohtaisesti ja ymmärtää talot käsityönä valmistettuina suurina esineinä. 

Eskarilaiset tutustumassa entisajan elämään

Esiopetuksen opetuskokeilussa kirjallisuuden lukeminen ja käsitöiden tekeminen yhdistetään kulttuurikasvatukseen ja oman kotikaupungin historiaan tutustumiseen. Lapset tutustuvat lähiympäristönsä menneisyyteen keskustelemalla ja erilaisia eläytymistä tukevia menetelmiä käyttämällä, tutustumalla lastenkirjallisuuteen, kertomalla kirjallisuuden pohjalta tarinoita sekä suunnittelemalla persoonallisia käsityötuotteita.

Iloinen aamupäivä koulussa ja vesillä

Yhteistyö paikallisen venekerhon kanssa vei viidesluokkalaiset merelle kartuttamaan veneilytaitojaan. Ensin aiheeseen tutustuttiin koululla ja sen jälkeen harjoiteltiin taitoja käytännössä moottorivenekerholaisten veneillä.

Kotikaupungin arkkitehtuuria sisäistetään kehollisesti ja yhteisöllisesti toimien

​Opetuskokeilussa kehollista ja moniaistista työskentelyä käytetään tietoisesti arkkitehtuuri- ja kulttuuriperintökasvatuksen välineenä. Kehollisten harjoitteiden avulla opitaan lisää arkkitehtuurista, kulttuuriperinnöstä ja niihin liittyvistä kokemuksista sekä haetaan omakohtaista kokemusta Vanhan Rauman rakennettuun ympäristöön.

Matematiikkaa flippaamalla

Flipped learningissa keskitytään tiedon jakamisen sijaan matemaattisen identiteetin rakentamiseen. Opetusmateriaalina käytetään Avoin matematiikka –kirjasarjaa, joka on suunniteltu oppilaiden itseluettavaksi ja joka on verkossa kaikkien saatavilla. Oppilaat etenevät kiireettömästi omaa tahtiaan ja omalla tasollaan itseään haastaen. Käytännön esimerkki, miten matematiikan opiskelu flippaamalla tapahtuu ja tuo tullessaan.

Mobiilisti seikkaillen ilmiöt selviksi

Raumalle opiskelemaan tulevat luokanopettajaopiskelijat aloittavat monialaisten opintonsa aloitusseikkailulla. Seikkailullisen iltapäivän aikana he tutustuvat ilmiöihin toiminnallisilla rasteilla oppiaineiden rajat ylittäen. Suunnistusvälineenä on älypuhelin tai tabletti, johon on asennettu paikkatietoja hyödyntävä Action Track -sovellus. 

Moniaistisella retkellä kotikaupungissa

Perusopetuksen oppilaat tekivät kolme aisteja virittävää kävelyretkeä Vanhaan Raumaan. Niiden aikana testattiin moniaistisen kävelypedagogiikan toimimista kuvataiteen opetuksessa.

Tarinoista toimintaan - ACTION!

Opetuskokeilussa kuvataan projektia, jossa yhdistämällä monenlaista osaamista ja monenlaisia sisältöjä toteutettiin lapsilähtöinen ja kiinnostava projekti alakoululaisille. Kokeilussa yhdistyivät kirjallisuus, kirjoittaminen, TVT-taidot, erilaiset käsityötekniikat ja elokuvanteko.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto