in English
 
 
Aakkosia ulkoillen

Ulos oppimaan

Alkuopetusikäisille lapsille luontaisimpia tapoja oppia on leikki ja liikkuminen. Ulkona oppiminen tuo koulupäivään leikillisyyttä, aktiivisuutta ja eheyttä siirtäen samalla oppimista sisältöjen oppimisesta taitojen oppimiseen. Samalla lasten ryhmätyötaidot ja luova ajattelu kehittyvät. Ulkona ei kannata toteuttaa samanlaisia tehtäviä kuin sisätiloissa.  

Viestejä puutarhan asukeille

Lapset eläytyvät puutarhan variksenpelättimien elämään ja tehtäviin storyline-pedagogiikan mukaisesti ja toteuttavat läheisessä puutarhassa erilaisia ympäristötaiteen harjoituksia, joiden tavoitteena on auttaa lapsia ymmärtämään luonnon suojelemisen merkitystä, luonnon kiertokulkua, lukemisen ja kirjoittamisen viestinnällistä funktiota sekä tekemään tarkkoja ja yksityiskohtaisia havaintoja ympäristöstään ja omasta toiminnastaan. Puutarhaan tutustuttiin yhdessä  puutarhan työntekijöiden kanssa.

Taustalla storyline-pedagogiikka

Opetuskokeilun aluksi lapset tutustuivat läheiseen puutarhaan ja siellä oleviin variksenpelättimiin. Havaintojaan he tallensivat tablettilaitteille yhdessä keskustellen. Storyline-pedagogiikka toimi opetuskokeilun runkona.

Opetuskokeilussa lapset kirjoittivat useita tekstilajeja, harjoittelivat lukusujuvuutta monin tavoin ja opiskelivat erilaisia ryhmätyötaitoja. Lisäksi lapset toteuttivat useita erilaisia ympäristötaiteen teoksia. Storyline-pedagogiikka toi lasten työskentelyyn mielekkään kontekstin, joka toi oppimiseen syvyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Ulkona oleminen edisti vertaisoppimista, auttoi lapsia keskittymään ja tuki lasten luovaa ajattelua.

Juli Aerila, julaer@utu.fi
Anne Keskitalo, anne.keskitalo@utu.fi
Kirsi Urmson, kirsi.urmon@utu.fi
Opetuskokeilussa mukana myös Eini Leppäkoski ja Heidi Laurila.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto