in English
 
 
Iloinen aamupäivä koululla ja vesillä
Iloisten aamupäivien toteuttaminen käynnistyi yhteissuunnittelulla, jossa oli mukana moottorivenekerhon kaksi edustajaa sekä toiminnasta vastaavat opettajat koululta ja yliopistolta. Moottorivenekerholaisilla oli idea yhteistyön rakentumisesta ja he esittelivät ajatuksensa muille, jotkat oivat luokan tuntemukseen ja pedagogiikkaan liittyviä näkökulmia suunnitelmaan. Suunnittelutapaamisen jälkeen suunnitelmaa hiottiin yhdessä. Opettajat huolehtivat lukujärjestykselliset asiat, mateariaalit ja välineet, kotien informoinnin ja turvallisuusnäkökulman. Ensimmäisen iloisen aamupäivän aikana lapset tutustuivat moottorivenekerholaisten opastuksella veneilyn perusasioihin, kuten tehtävienjakoon veneessä, navigointiin ja merikarttaan sekä solmuihin.

Iloinen aamupäivä koululla

Koululle venekerholaiset suunnittelivat opettajien kanssa yhdessä kokonaisuuden, jossa tutustuttiin toiminnallisin harjoituksin seuraaviin veneilytaitoihin: 
1. Merikartta, sen merkinnät ja lukemisen taito
2. Kompassi ja ilmansuunnat
3. Merimerkit (Lateraalimerkit, kardinaalimerkit, linjataulut ja reitit)
4. Väistämissäännöt
5. Solmut
6. Turvallisuusasioita
a. Veneen kunto, sopivuus ja varustus
b. Henkilökohtainen turvallisuus
c. Viestintä
d. Toimiminen hätätilanteessa
7. Hyvä merimiestapa
8. Sääolosuhteet
a. Tuulen nopeus ja suunta (Nyt ja tuleva)
b. Veden korkeus
c. Sade, aurinko, sumu, pimeys
d. Aallokko

Ja vesillä

Kun veneilytaitoja oli kartutettu koululla, vietettiin Iloinen aamupäivä  pienveneissä koulun lähirannassa ja merellä. Oppilaat tutustuivat aamupäivän aikana veneeseen ja veneilyyn, ja pääsivät kokeilemaan koululla harjoittelemiaan taitoja käytännössä. Lapset saivat ohjata, navigoida, osallistua lähtöön ja rantautumiseen, kirjoittaa lokikirjaa jne. Osalle lapsista kokemus oli ensimmäinen pienveneellä tehty veneretki. Mukana oli kymmenen moottorivenekerholaisten venettä, joissa kaikissa oli kaksi aikuista ja kolmesta viiteen lasta miehistönä.
Toimiva yhteistyö ja verkosto rakentuu siihen kuuluvista ihmisistä ja heidän välisestä vuorovaikutuksestaan, tahdostaan ja asenteestaan. Kokeilussa yhteistyötahot olivat sitoutuneet vahvasti yhteistyöhön ja toivat oman osaamisensa hankkeeseen. Paikallinen yhteistyö koulun ja yliopiston sekä kaupungin ympäristötoimen, Rauman Moottorivenekerhon ja muiden toimijoiden kanssa mahdollisti veneilytaitojen oppimisen autenttisessa, todellisessa ympäristössä ja jätti pysyvän muistijäljen. Vastavuoroisesti moottorivenekerho sai kontaktin oppilaisiin ja heidän perheisiinsä ja mahdollisuuden innostaa veneilyharrastuksen pariin ja tiedottaa junioritoiminnastaan.
 
Hanna Niinistö, hanna.niinisto@utu.fi
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto