in English
 
 
Mobiilisti seikkaillen ilmiöt selviksi

​Kaverit ja kaupunki tutuksi seikkaillen

Luokanopettajaopiskelijat aloittavat monialaisten opinnot luentojen tai ryhmätapaamisten sijaan uudessa opiskelukaupungissa seikkaillen. Seikkailullisen alun tavoitteena on tutustuminen uusiin opiskelutovereihin. Ryhmäytymisen lisäksi tutustaan monialaisiin opintoihin. Päivä toteutetaan eri aineiden opettajien yhteistyönä. Lisäksi yhteistyökumppeina ovat olleet esimerkiksi Rauman seurakunta, kaupunki, pelastuslaitos sekä taidemuseo.

Seikkailu toteutetaan pienryhmissä. Opiskelijat tutustuvat päivän aikana muutamaan ilmiöön monipuolisesti yli oppiainerajojen erityyppisten tehtävien avulla. Kullakin ryhmällä on mobiililaite - älypuhelin tai tabletti, johon on asennettu Action Track -sovellus. ActionTrack on paikkatietoja hyödyntävä palvelu, jolla voi luoda ratoja, rasteja, pelejä ja tapahtumia.

Sovellusta apuna käyttäen ryhmät kiertävän reitit, joiden rastitehtävillä tutkitaan erilaisia ilmiöitä moniaistisesti haistellen, maistellen, kuunnellen, tunnustellen ja katsoen. Aistien lisäksi tarvitaan renesanssiajan moniosaajien taitoja ja tietoja. Olennaista on kyky hyödyntää ryhmäläisten erityisyyksiä, jolloin jokainen kokee päivän aikana onnistumisia. On myös tehtäviä, joita ei pysty ratkaisemaan yksin eli ryhmässä on voimaa. Tutkimustuloksia raportoidaan kirjoittaen, valokuvaten ja videoimalla.

Palamisen ihme

Viime vuosien rasteilla on tutkittu ilmiönä esimerkiksi palamista, ratkottu palamisen kemiallista reaktiota ensin teoriassa ja sen jälkeen kokeiltu sammuttamista käytännössä Pelastuslaitoksen järjestämällä alkusammutuspisteellä. Kiehisiä vuolemalla ja nuotion sytysanoja miettimällä myös historiallinen näkökulma ja konkreettinen käsillä tekeminen on ollut osa ilmiön tutkimista. Päivän päätteeksi sytystyssanojen ja kiehisten avulla on saatu nuotio syttymään ja makkara paistumaan.

Kaikki on suhteellista?

Suhdetta tarkasteltiin niin sosiaalisena, matemaattisena kuin musiikin näkökulmasta. Esimerkiksi mehua sekoittaen löydettiin oikea tiivisteen ja veden suhde ja saatiin samalla jano sammumaan. Valokuvaten selvitettiin rakennuksen korkeutta ja tutustuttiin samalla Rauman arkkitehtuuriin ja historiaan.

Seikkailun anti

Päivän anti on koottu ja jaettu iltanuotiolla meren rannalla. Opiskelijat ovat olleet erityisen tyytyväisiä toiminnalliseen työtapaan, opiskelukavereihin tutustumiseen yli ryhmärajojen ja siihen, että ovat saaneet kosketuksen mobiililaitteiden pedagogiseen käyttöön. Seikkailupäivän jälkeen he tarkastelevat työskentelyä vielä teoreettisen seikkailupedagogiikkaa avaavan artikkelin pohjalta ja kirjoitttavat esseen.

Opettajille tämänkaltainen kokonaisuus mahdollistaa aidon ja mielekkään eheyttävän oppianeet ylittävän opetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin. Onnistuneen seikkailukokonaisuuden toteuttamisessa olennaista on ennakkosuunnittelu, rastitehtävien ja reittien huolellinen suunnittelu ja testaus. Silti tekniikka yllättää aina - toisinaan yllätys voi olla myös positiivinen.

Hanna Niinistö, hanna.niinisto@utu.fi
Tomi Kärki
Marianna Hoikkala
Kristi Sihvonen
Marianna Hoikkala
Tea Pajunoja
Heli Keinänen

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto