in English
 
 
Matematiikkaa flippaamalla

Flippaaja vuodesta 2012

Käänteistin oman opetukseni 2012 opettaessani matematiikka lukiossa. Lopullinen sysäys muutokseen tuli, kun tajusin, kuinka kiinni lukion kiitettävätkin pitkän matematiikan opiskelijat olivat opettajan neuvoissa. He pitivät katastrofaalisena tilannetta, jossa joutuisivat olemaan oppitunneilta poissa.

Käänteisen oppimiskulttuurin ansiosta useat lyhyen matematiikan opiskelijoistani ilmoittivat asenteensa matematiikkaan muuttuneen huomattavasti positiivisemmaksi ja sanoivat aiemmasta poiketen suorastaan odottavansa matematiikan oppitunteja. Niin odotin minäkin. Nautin oppilaiden ohjaamisesta, kiireettömyyden tunteesta ja erityisesti siitä, ettei minun tarvinnut enää valita opetuksen tasoa samalla tietäen sen olevan suurelle osalle oppilaista väärä. Kokeet menivät aiempaa paremmin ja niistä pääsääntöisesti puuttuivat sellaiset vastaukset, joissa ei ollut järjen häivääkään. Miten tässä näin kävi?

Uudenlaisen oppimiskulttuurin luomisessa on haasteita

Nykyisin opetan Rauman normaalikoulussa yläkoululaisia ja ohjaan opetusharjoittelijoita käänteiseen matematiikan oppimiskulttuuriin. Tiedon kaatamisen sijaan keskityn oppilaiden matemaattisen identiteetin rakentamiseen. On mielenkiintoista tuoda teoriaa käytäntöön etenkin, kun tietää mitä tekee ja miksi. Silti arjen haasteita on edelleen voitettavana.

Vuonna 2012 tunsin opettaessani lukiossa, että olen epäonnistunut opettajana, koska oppilaani eivät usko itseensä. Yläkoulu on jälleen avannut silmäni samalle ongelmalle. Oppilaat vaativat todella paljon rohkaisua, jotta uskaltavat näyttää osaamattomuutensa ja ymmärtävät, että olen paikalla aidosti heidän oppimistaan varten.

Pyrkimykseni on käänteisen arvioinnin avulla vapauttaa oppilaat arvioinnin kahleista ja luoda pohja luottamukselliselle suhteelle. Käytämme ”kokeita”, joiden pohjalta arvosana ei muodostu. ”Kokeet” suoritetaan omaan tahtiin siinä vaiheessa, kun tietty asia on opiskeltu. Tavoitteena on, ettei ”kokeisiin” sen enempää kerrata, vaan tarkoitus on oikeasti nähdä, mitä on opittu. Käyn jokaisen oppilaan kanssa kokeen henkilökohtaisesti läpi ja katsomme, miten jatketaan. Erityisesti uutena opettajana jonkinlaiset kokeet ovat paikallaan, koska ne osaltaan auttavat oppilaan matemaattiseen ajatteluun tutustumisessa.

Oppimateriaalia yksilöllistä oppimista tukemaan

Yläkoulun opetukseni pohjautuu avoimeen oppimisympäristöön, joka on rakennettu Avoin matematiikka kirjasarjan pohjalle. Olen kirjoittanut kirjat yhteistyössä Tiina Härkösen kanssa ja ne on lähtökohtaisesti kirjoitettu oppilaiden itseluettavaksi. CC-BY lisenssillä julkaistut oppikirjat ovat ilmaiseksi käytettävissä ja niin opettajan kuin oppilaiden rikastettavissa.

Oppimateriaalilla on keskeinen merkitys sille, minkälaiseksi oppilaskeskeinen oppimiskulttuuri muodostuu. Oppiminen ei saa olla vain annetun kirjasarjan mekaanista suorittamista ja kilpailua siitä, missä tehtävässä ollaan menossa. Avoin matematiikka on voimakkaasti eriytetty ylöspäin ja oppilaille tarjotaan yli kympin rajan meneviä tehtäviä. Mottona on, että jos oppilas ei missään vaiheessa tunne olevansa pihalla, ei oppimisen taso ole oikea.

Peruskoulussa hyvien oppilaiden on opittava tekemään sellaista työtä matemaattisen ymmärryksensä eteen, mitä vaaditaan pitkällä matematiikalla. Erinomaista sähköisissä oppimateriaaleissa on lisäksi se, että kaikki yläkoulun oppikirjat ovat samanaikaisesti oppilaiden käytössä. Musiikkia korvilleni on ollut, kun ysiluokan oppilas kysyy: ”Hei Marika. Missä opetetaan murtoluvut? Voisin tässä välissä vähän kerrata niitä.”

Oppimiskulttuuriin muutoksesta hyötyvät kaikki

Kun puhutaan oppimiskulttuurin muuttamisesta oppilaslähtöiseksi, on syytä muistaa, ettei lähtökohtana ole ihannemaailma, missä kaikki opiskelee ja oppii. Opettajat ovat lähteneet muuttamaan oppimiskulttuuriaan löytääkseen työkaluja arjen haasteisiin ja omaan jaksamiseensa. Osaltaan muutoksen tuulia puhaltaa tuleva uusi opetussuunnitelma.

Kun oppimiskulttuuri peruskoulussa muuttuu, on syytä huomioida myös vanhemmat. Pidimme heille erillisen vanhempainillan käänteiseen oppimiseen liittyen, josta voit lukea enemmän blogistani www.flippedlearning.fi. Nöyrä pyyntöni vanhemmille on: Kun lapsenne sanoo olevansa ihan pihalla, kysykää oletko kertonut sen opettajalle?

Avoin matematiikka löytyy pdf- ja word-tiedostoina sivustolta http://avoinoppikirja.fi/mat-ylakoulu  ja OnEdun edelleen CC-BY lisenssillä julkaisemana sähköisenä oppimateriaalina osoitteesta https://open.onedu.fi/ylakoulu/ylakoulun-matematiikka/.

Marika Toivola, marika.k.toivola@utu.fi

 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto