in English
 
 
Tarinoista toimintaan – ACTION!

​Monimediallisen kirjallisuustapahtuma kouluille yhteistyössä usean tahon kanssa

Opetuskokeilun tarkoituksena oli toteuttaa eheyttävä, monimediallinen opetuskokonaisuus, jonka lähtökohtana oli lasten kirjallisuus. Kokeilun lähtökohtana oli Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön yhteistyö Väinö Riikkilä-seuran kanssa. Väinö Riikkilä –seura edistää Raumalla lastenkirjallisuuden lukemista ja järjestää joka toinen vuosi valtakunnallisen lastenkirjallisuustapahtuman Raumalla. Animaatioprojekti suunniteltiinkin tähän kirjallisuustapahtumaan eli Pertsa ja Kilu –päiviin.  Lisäksi mukaan pyydettiin raumalainen taiteilija Tarmo Thorström.

Toiminnallinen tapa lähestyä kirjallisuutta ja omaa kotikaupunkia

Työryhmä päätti järjestää kaupungin kouluissa työpajoja, joissa lapset tekisivät animaatioelokuvia Tuula Nikala-Soihan Raumasta kertovan lastenkirjan, "Vanhan raatihuoneen pönthiittinen", pohjalta. Animaatioelokuvien ajateltiin käsittelevän tulevaisuuden Raumaa. Kokeiluun osallistui 10 raumalaista peruskoululuokkaa.

Animaatiopajoihin osallistui yli 200 peruskoululaista

Työpajoista muotoutui monivaiheinen työtapa: Koulut saivat ohjeet ennakkovalmisteluista, joihin kuului mm. ennakointikertomuksen kirjoittaminen lastenkirjakatkelmasta, kuvakäsikirjoituksen tekeminen tuon kertomuksen pohjalta ja animaatiohahmojen valmistaminen käsityöllisin tekniikoin. Varsinaisena tapahtumapäivänä opettajankoulutuslaitoksen oppilaat jalkautuivat kouluihin mukanaan animaatioiden kuvaamiseen tarvittavat tablettilaitteet ja kuvasivat animaatiot oppilasryhmien kanssa.

Animaatiot esille filmijuhlille

Kokeilu huipentui animaatiokokonaisuuden esittämiseen paikallisissa kirjastoissa, Pertsa ja Kilu – päivien päätapahtumassa ja vielä elokuisilla Blue Sea – filmifestivaaleilla, jossa myös taiteilija kertoi tällaisen projektin edellytyksistä.

Kaikki oppivat

Kokeilu on hyvä osoitus siitä, kuinka parhaimmillaan monet eri tahot voivat hyötyä ja oppia toinen toisiltaan. Opettajat antoivat kokeilusta erinomaista palautetta: animaatioprojektin monipuolisuus ja tehokkuus yllätti heidät ja he olivat tyytyväisiä saadessaan kouluihin tablettilaitteita ja lukuisia TVT-taitoisia ohjaajia. Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille ja perusopetuksen oppilaille projekti osoitti, kuinka TVT ja taidelähtöiset menetelmät voivat muodostaa innostavan ja luovan kokonaisuuden.

Elokuva nähtävissä osoitteessa:

https://www.youtube.com/watch?v=4aaIoEWVg4c

https://ls24.fi/uutiset/pertsa-ja-kilu-paivat-avattiin-animaatiotyopajoilla

 

Marja-Leena Rönkkö, malepe@utu.fi
Juli-Anna Aerila, julaer@utu.fi

 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto