in English
 
 
Menetelmiä suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin

Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) edellyttää yhden eheyttävän kokonaisuuden suunnittelua, toteuttamista ja arviointia vuosittain. Eheyttäminen ja integrointi ovat kuitenkin opettajille tuttuja tapoja tehostaa opetusta ja muuttaa koulupäivän rakennetta.

Eheyttävä oppiminen edellyttää uusia opetusmenetelmiä ja arviointitapoja

Eheyttämisellä tarkoitetaan erityisesti oppisisältöjen ja oppimisen jäsentämistä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi ja lasten pitkäjänteisen työskentelyn mahdollistamista. Eheyttäminen ei kuitenkaan aina ole helppoa ja monet opettajat kokevat, että eheyttävät kokonaisuudet jäävät irrallisiksi ja niiden suunnitteleminen on aikavievää ja haastavaa. Myös eheyttävien kokonaisuuksien arviointi voi olla pulmallista, sillä eheyttävissä kokonaisuuksissa tavoitteitakin on useita eivätkä ne usein kohdistu sisältöihin, vaan oppimisen taitoihin, vuorovaikutustaitoihin ja oppiminen on yksilöllisempää. Myös opetussuunnitelma edellyttää arviointitapoja monipuolistamista ja oppimisen eriyttämistä.

Oikeasti oppimaan! –menetelmät välineeksi opettajan arkeen

Oikeasti oppimaan! tarjoaa menetelmiä avuksi eheyttävien oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Niiden lähtökohdiksi on valittu taito- ja taidelähtöiset ja tieto- ja viestintätekniikkapohjaiset menetelmät, jotka usein vielä kietoutuvat oppimisprosessissa toisiinsa. Oikeasti oppimaan! menetelmä perustuvat tutkimukseen ja niitä on testattu eri-ikäisillä oppijoilla ja erilaisissa tilanteissa. Osa menetelmistä on vanhoista tutuista menetelmistä ja työtavoista edelleen kehiteltyjä, osa kokonaan Turun opettajankoulutuslaitoksessa kehitettyjä. Menetelmien käytännön sovelluksista on esimerkkejä Oikeasti oppimaan! osiossa ”Käytännössä kokeiltua”.

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto