in English
 
 
Taide- ja taitolähtöiset menetelmät

Taito- ja taidelähtöinen työskentely oppimisen perustana

Taideaineiden käyttäminen opetuksen eheyttämisen välineenä antaa lapsille monipuolisia tapoja kuvata oppimistaan ja auttaa näin opettaa suunnittelemaan opetustaan entistä tehokkaammaksi ja lapsilähtöisemmäksi. Tutkimukset osoittavat, että oppilaat, jotka kokevat turhautumista perinteisiä koulutehtäviä tehdessään hyötyvät taidelähtöisistä menetelmistä, jotka mahdollistavat monenlaisten taitojen ja omien ideoiden hyödyntämisen.

Taito- ja taidelähtöiset menetelmät mielekäs tapa eheyttää

Taideaineita voidaan hyödyntää ja integroida oppimisessa monin tavoin, mutta yleensä taidelähtöisten menetelmien eheyttävästä vaikutuksesta puhuttaessa tarkoitetaan, että erilaisia taideaineita ja työskentelytapoja yhdistetään sekä toisiinsa että muihin perusopetuksen oppiaineisiin. Taide- ja taitoaineiden eheyttäminen tekee oppimisesta lapsille mielekkäämpää ja muuttaa oppimista heille luontaisempaan suuntaan.

Taito- ja taidelähtöiset menetelmät lapsille luontaisia

Lapset oppivat parhaiten, kun voivat toimia kokonaisvaltaisesti käyttäen kaikkia aistejaan, tunteitaan ja koko kehoaan oppimisessa. He haluavat kokeilla, keksiä ja oppia erehdyksistään yhdessä ikätovereidensa kanssa ja aktiivisesti erilaisissa ympäristöissä toimien.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto