in English
 
 
Paikkaa tutkiva kehollinen ja moniaistinen työskentely

Yhteisöllinen paikkakokemus syntyy toiminnan kautta

Paikan tutkiminen kehollisten harjoitusten kautta tapahtuu pienryhmissä. Pienryhmän paikkaa tutkiva kehollinen ja moniaistinen toiminta rakentaa ryhmän paikkakokemukseen yhteisöllisyyttä ja sitä kautta syventää kokemisen tasoa. Erilaiset mielikuvitusta aktivoivat ympäristöt ovat hyödyllisiä lasten oppimiselle. Ne syventävät lapsen ymmärrystä kulttuurisesta ympäristöstä. Paikan tutkiminen kehollisilla ja moniaistisilla paikassa elämistä havainnoivilla eleillä lähestyy nykytaiteen paikkasidonnaisen taiteen käytäntöjä ja arkkitehtuuriteorian perusteita.

Keholliset harjoitteet huipentuvat performanssiksi

Performanssiperinne juontaa ajatukseen inhimillisen elämän ja taiteen jäljittelystä. Performanssi menetelmänä toimii yhdessä kehollisten harjoitteiden kanssa paikan tutkimisessa tai museoesineiden havainnollistamisessa. Lähtökohtana voi edelleen toimia myös viittaaminen toiseen taiteen alaan tai taiteidenvälinen lähtökohta. Keholliset harjoitteet jalostavat esitykseksi rakennetusta ympäristöstä havaitun tilanteen tai käytännön. Sen lähtökohta voi olla arkisissa rakennetun ympäristön materiaaleissa ja esineissä, jotka kohotetaan esille kehollisten harjoitteiden myötä.

Teemaan liittyvää kirjallisuutta:

Keskitalo, A. 2004.  Shelters – Travelling beyond places: Kaija-Kiuru’s site-specific art. The Finnish Art Review Framework 1/2004, 46 - 47.

Hotinen, J.-P. 2001. Tekstuaalista häirintää. Kirjoituksia teatterista, esitystaiteesta. Elektra - Teatterikorkeakoulun ja Liken julkaisusarja. Helsinki: Like.

Johansson, H. 1999. Metsän ja kielen välissä. Fragmentteja suomalaisesta ympäristötaiteesta ja metsän merkityksestä. Teoksessa L. Haapala (toim.) Katoava taide. Helsinki: Ateneum, 58 - 77.

Pallasmaa, J. 1993. Maailmassaolon taide. Kirjoituksia arkkitehtuurista ja kuvataiteista. Helsinki: Kuvataideakatemia.

Goldberg, R. 1988. Performance art: from futurism to the present. London: Thames & Hudson.

Sisältöasiantuntija:

Anne Keskitalo anne.keskitalo@utu.fi

 

 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto