XLI Kielitieteen päivät

​Kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa

8.–10.5.2014, Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Päivien ohjelmaan kuuluu kolme kutsuesitelmää, sektioesitelmiä (20 min + 10 min keskustelua), työpajoja ja postereita. Kielitieteen päivien pääkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Esitelmien ja työpajojen aiheita ei ole rajattu tapahtuman teemaan, vaan esitelmät voivat käsitellä mitä tahansa kielitieteen osa-aluetta.

Kutsupuhujat:

  • Laura Janda (Tromssan yliopisto): "Possessive constructions in North Saami" [abstrakti]
  • Matti Miestamo (Tukholman yliopisto, Helsingin yliopisto): "Missä kielitypologiassa nyt mennään?" [abstrakti]
  • Veronika Laippala ja Filip Ginter (Turun yliopisto): "Suomenkielinen Internet kieliaineistoksi - miljardin sanan syntaksianalyysi ja entäs sitten?" [abstrakti]

Lisätietoja sähköpostiosoitteesta ktp2014[at]utu.fi.


41st Finnish Conference of Linguistics

Language and linguistics in a technological world

8-10 May 2014, University of Turku, School of Languages and Translation Studies

The program will include three keynote presentations, section papers (20 min + 10 min discussion), workshops and poster presentations. The languages used at the conference are Finnish, Swedish and English. The theme of this year’s conference is language and linguistics in a technological world. However, papers and workshops on any area of linguistics are welcome.

Keynote speakers:

  • Laura Janda (University of Tromssa): "Possessive constructions in North Saami" [abstract]
  • Matti Miestamo (Stockholm University, University of Helsinki): "Missä kielitypologiassa nyt mennään?" [abstract]
  • Veronika Laippala and Filip Ginter (University of Turku): "Suomenkielinen Internet kieliaineistoksi - miljardin sanan syntaksianalyysi ja entäs sitten?" [abstract]

Further information can be requested from ktp2014[at]utu.fi. 


 

XLI Språkvetenskapsdagarna

Språk och språkvetenskap i en alltmer teknifierad värld 

8-10.5.2014, Åbo Universitet, Institutionen för språk- och översättningsvetenskap

Programmet innehåller tre inbjudna föredragshållare, sektionsföredrag (20 min + 10 min diskussion), workshoppar och posterpresentationer. Huvudspråken på Språkvetenskapsdagarna är finska, svenska och engelska. Ämnen för föredrag och workshoppar är inte begränsade till temat, utan kan handla om vilket delområde inom språkvetenskap som helst.  

Inbjudna talare:

  • Laura Janda (Universitetet i Tromsø): "Possessive constructions in North Saami" [abstrakt]
  • Matti Miestamo (Stockholms Universitet, Helsingfors Universitet): "Missä kielitypologiassa nyt mennään?" [abstrakt]
  • Veronika Laippala och Filip Ginter (Åbo universitet): "Suomenkielinen Internet kieliaineistoksi - miljardin sanan syntaksianalyysi ja entäs sitten?" [abstrakt]

Vidare information på adressen ktp2014[at]utu.fi​

Asiasana:
Tagit:
 

 Tärkeitä päivämääriä

 
Tiivistelmien (sektioesitelmät ja työpajat) jättäminen 7.1.-7.2.2014
 
Ilmoitus hyväksymisestä 28.2.2014
 

 Important dates

 

​Submission of abstracts (section papers and workshops) 7 January - 7 February 2014

Notifications of acceptance 28 February 2014

 

 Viktiga datum

 
Inlämning av abstrakt (sektionsföredrag och workshoppar) 7.1–7.2.2014
 
Meddelande om antagna föredrag 28.2.2014.
 

 Sähköposti - E-mail - E-post

 
​ktp2014 [ a ] utu.fi

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto